Ders Açıklamaları

Zorunlu Bölüm Dersleri

 
 

Seçmeli Bölüm Dersleri

 
  Şu Ana Kadar Açılmış Diğer Seçmeli Bölüm Dersleri  

 

Zorunlu Bölüm Dersleri

 

CSE 101 - Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar Bilgisayar bilimlerine ve bilgisayar mühendisliğine giriş, bölüm ve fakülte tanıtımı, bilgisayarların gelişimi, yazılım ve donanım kavramları, verilerin saklanması ve temsil edilmeleri, işletim sistemleri, veri iletişimi ve ağlar, uygulama programları, algoritmalar ve programlamaya giriş. Ön koşul: Yok (3+0+2) Kredi: 4, AKTS: 7

 

CSE 114 - Bilgisayar Programlamanın Temelleri C programlama dili ile temel programlamaya giriş. Algoritmik yaklaşım, tanımlamalar, girdi/çıktı, kontrol yapıları, fonksiyonlar, dinamik bellek ayırma, dosya işlemleri. Ön koşul: CSE 101 (3+1+2) Kredi: 5, AKTS: 7

 

CSE 211 - Veri Yapıları Veri yapılarının sınıflandırılması, algoritma ve armaşıklığa giriş; listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar, çizgeler, hesaba dayalı adresleme tabloları ve bunların çeşitleri gibi temel yapılar; özyineleme, dizgi kullanımı, arama ve sıralama ile ilgili önemli algoritmaların analizi, dinamik bellek ayırma kullanarak program yazılması ve çalıştırılması. Ön koşul: CSE 114 (3+0+2) Kredi: 4, AKTS: 6

 

CSE 212 - Yazılım Geliştirme Yöntemleri Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar, nesne temel kavramları: Sınıflar ve varlıklar, tekli ve çoklu kalıtım, nesne hiyerarşileri ve nesne tabanlı program geliştirme. Nesneye dayalı gereksinimler ve tasarım ilkeleri, teknikler ve modelleme notasyonları. Nesneye dayalı modelleme teknikleri, atik işlemler ve tasarım modellerinin koda dönüştürülmesi, modelleme ve yazılım geliştirme uygulamaları, bileşen tabanlı yazılım geliştirme ve yazılım mimarileri. Java ile uygulama geliştirme. Ön koşul: CSE 114 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 221 - Mantık Tasarım İlkeleri Sayı sistemleri, Boolean cebir, Mantık kapıları, kombinasyonel devrelerin analizi, tasarımı ve minimizasyonu, MSI ve LSI elemanları, programlanabilir mantık aygıtları, ardışık MSI elemanları, flip-floplar, sayıcılar, kayan saklayıcılar, algoritmik durum makinaları, bilgisayar organizasyonuna giriş. Ön koşul: Yok (3+0+2) Kredi: 4, AKTS: 6

 

CSE 224 - Sayısal Sistemlere Giriş Sayısal elektronik devrelerinin tasarımı ve analizi, ideal tümleyici, CMOS tümleyici, statik mantık kapıları, ardışık mantık devreleri, flip-floplar, Schmitt tetikleyicileri, osilatör devreleri, dinamik mantık, dinamik flip-flop, düzenli yapılar, seri bellek. Ön koşul: CSE 221 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 232 - Sistem Programlama Çevirici dili kullanarak kodlama ve sistem programlamanın temel kavramları, çeviriciler, makroişlemciler, bağlayıcılar ve yükleyiciler, metin editörleri, hata ayıklayıcılar, yorumlayıcılar, temel derleyici teorisi, işletim sistemlerine giriş. Ön koşul: CSE 114 (3+0+1) Kredi: 3, AKTS: 6

 

CSE 311 - Algoritma Analizi Algoritmaların tasarım kavramları ve algoritmaların karmaşıklık analizi, özyineleme denklemlerinin çözümü ve biçimsel ispat yöntemleri, düzen ve büyüme hızına giriş, böl ve yönet yaklaşımı, dinamik programlama ve diğer teknikler, NP teorisi. Ön koşul: CSE 211 (3+1+0) Kredi: 3, AKTS: 6

 

CSE 323 - Bilgisayar Organizasyonu Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı, genel bus sistemi ve yazmaclar, komut çevrimi, G/Ç, sekmeler, mikroprogram kontrol, kontrol elemanı tasarımı, işlemci tasarımı, paralel toplayıcı, çarpıcı, bölücü, noktalı ve tam sayılar ile aritmetik, G/Ç ve bellek yolu karşılaştırması, kapılar, arabirimler, asenkron veri transferi, transfer modları, seri haberleşme, RAM, ROM, önbellek, bellek ve işlemci bağlantıları, ikincil bellek, sanal bellek, bellek yönetim donanımı, ileri mimariler. Ön koşul: CSE 221, CSE 232 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 331 - İşletim Sistemleri Tasarımı İşletim sistemleri kavramları, yapıları, servisleri, işlem yönetimi, işlemlerarası haberleşme, eşzamanlı işlemler, işlemci planlaması, bellek yönetimi: yer değiştirme, sayfalama, segmentasyon, sanal bellek, sayfa değiştirme, ikincil bellek yönetimi, disk planlaması, dosya yönetimi, disk yönetimi, güvenlik ve koruma. Ön koşul: CSE 211, CSE 232 (3+0+2) Kredi: 4, AKTS: 7

 

CSE 341 - Dosya Organizasyonu Dosya yapıları, organizasyonu, işlemleri ve veritabanı yönetim sistemleri. Temel dosya organizasyonu kavramları, depolama ortamlarının fiziksel karakteristikleri, sıralı ve doğrudan dosya organizasyonu, dosya sıralama metodları, ağaç endeks yapıları ve bu yapıların korunması, statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri, veritabanı yönetim sistemlerine giriş (temel kavramlar, mimari ve parçalar), veri modellerine, ilişkisel cebir, sorgulama dilleri ve sorgulama işleme tekniklerine genel bir bakış. Öğrenciler, sorgulama dili, dosya organizasyonu ve işleme tekniklerini programlama ödevleri ve laboratuvarda uygulama imkanı bulacaklardır. Ön koşul: CSE 211 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 344 - Yazılım Mühendisliği Yazılım geliştirme yaşam çevrimi, nesne-yönelimli tasarım ve geliştirmenin incelenmesi, kullanıcı-odaklı tasarım, yeniden kullanılabilir yazılım teknolojisi, yazılım kalitesi kavramları, arabirim tasarımı, veri tasarımı, yazılım parçası tasarımı, görsel modelleme, dökümantasyon, test, koruma, takım çalışması ve sunum becerileri. Ön koşul: CSE 211 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 348 - Veritabanı Yönetimi Sistemleri Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veritabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; bir veritabanı sisteminin tasarımı ve uygulamasının dönem projesi olarak sunumu Ön koşul: CSE 343 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 351 - Programlama Dilleri Programlama dillerinin tasarımı ve gerçekleştime ilkeleri, dil sözdizimi (anlamsal özellikleri, BNF, ayırma), işlemciler (derleyiciler, yorumlayıcılar), temsil şekilleri (veri yapıları, kontrol yapıları ve bağlayıcılar) ve stiller (prosedürel, fonksiyonel programlama, mantıksal programlama, modüler programlama, nesne yönelimli programlama), Java ile dönem projesi. Ön koşul: CSE 114 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 354 - Otomata Teorisi ve Formal Diller Soyut makinalar ve bu makinalara karşılık düşen formal diller yardımı ile bilgisayarların matematiksel modellerinin teorisi. Formal diller, gramerler, sonlu durum makinaları, düzenli kümeler, düzenli ifadeler,sonlu durum modellerinin sınırları, itmeli (pushdown) otomata, bağlam duyarsız diller, Turing makinaları, etkin hesaplanabilirlik, çözülemeyen karar problemleri. Ön koşul: MATH 154 (3+1+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 421 - Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici mimarisinin temelleri ve tasarımı, yazılım ve donanım konuları, assembly dilinde programlama, bellek, girdi/çıktı ve kesme arayüzleri. Ön koşul: CSE 323 (2+0+2) Kredi: 3, AKTS: 6

 

CSE 471 - Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Veri haberleşmesinin temelleri , çoğullama, analog ve dijital veri iletişimi, fiziksel veri iletişimi ortamı, bilgisayar ağları mimarileri, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, yerel ağ protokolleri, ortam ulaşım kontrolü (MAC) protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, hata kontrolü, kayan pencere protokolü, yol bulma katmanı, ağ seviyesi adresleme, uygulama katmanı. TCP/IP suiti, IP Yönlendirme protokolü, TCP ve UDP protokolleri. Ön koşul: CSE 331 (3+0+2) Kredi: 4, AKTS: 6

 

CSE 492 - Mühendislik Projesi Bir Bilgisayar Mühendisliği probleminin analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu. Ön koşul: Mezuniyet Aşaması (1+0+4) Kredi: 3, AKTS: 8

 

 

Seçmeli Bölüm Dersleri

 

CSE 315 - Internet Teknolojileri Kullanıcı ve hizmet birimlerinde kullanılan teknolojilere giriş: Internet ağ sunucuları, HTML, CSS, Dinamik HTML, Formlar, JavaScript, Java Applets, Perl, XML, PhP, ASP, JSP, veritabanı bağlantıları. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 317 - Internet Programlama I İstemci programlamaya giriş: HTTP, Web sunucuları, HTML, CSS2, Dynamic HTML, Formlar, JavaScript, VBScript, XML/XSL, DTD, Schema, XML ayırıcıları, XHTML, Java, Applets Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 318 - Internet Programlama II Sunucu programlamaya giriş: Web sunucuları, CGI yazılı metinleri (PERL), Java, HTTP servlet, PhP, ASP, JSP, XML ayırıcıları, veritabanı bağlantısı. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 319 - Nesne Yönelimli Programlama Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar, nesne temel kavramları: Sınıflar ve varlıklar, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, nesne tabanlı program geliştirme, Java uygulamaları. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 326 - Gömülü Sistem Programlama  Arabirimlerle iletişim (bus, bellek mimarileri, bellek yönetimi,sürücü tasarımı); parallel programlama (yazılım ve donanım kesmeleri, zamanlayıcılar); gerçek-zaman ilkeleri (çoklu işleme,zaman ayarlama,senkronizasyon); geliştirme tercihleri, profilleme ve (performans ve bellek için) kod optimizasyonu; ve gömülü yazılımdır (istisna işleme, yükleme, mod-değişimi, programlama). Örnek kitler kullanarak, öğrenciye gömülü işlemci yazılımları kullandırtmak suretiyle, öğrencilerin gömülü gerçek zamanlı uygulamalar tasarlama/geliştirme/test etme ve hata ayıklama konularında yetenekleri geliştirilecektir. Bu ders mikroişlemciler, dijtal tasarım, işletim sistemleri, makine dili, yazılım tasarımı ve endüstriyel otomasyon konularının kesişimini içermektedir. Ön koşul: Yok (3+0+2) Kredi: 4, AKTS: 8

 

CSE 336 - İşletim Sistemi Pratiği İşletim sistemi kavramlarının uygulamaları, Linux çekirdek programlama ağırlıklı, çekirdek bileşenlerinin değiştirilmesi, eşzamanlamanın temel öğeleri, merkezi işlem birimi çizelgeleme, dosya yönetimi, bellek yönetimi, girdi/çıktı yönetimi Ön koşul: CSE 331 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 349 - Nesne Temelli Tasarım Bu ders nesneye dayalı gereksinimler ve tasarım ilkeleri, teknikler ve modelleme notasyonlarına odaklanacaktır. Öğrenciler, nesneye dayalı modelleme teknikleri (Unified Modeling Language (UML kullanarak), atik işlemler ve tasarım modellerinin koda dönüştürülmesi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ağırlıklı olarak modelleme vurgulanacak olsa da öğrenciler, ev ödevlerinde ve ders bünyesinde gerçekleştirecekleri yazılım geliştirme projesinde, tasarlanan modelleri koda dönüştüreceklerdir. Öğrenciler ayrıca bileşen tabanlı yazılım geliştirme ve yazılım mimarileri konuları hakkında da bilgilendirileceklerdir. Ön koşul: CSE 252 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 401 - Sanal Gerçeklikte Özel Konular Sanal gerçeklikte ileri konular, sanal çevre tasarımı, gerçekleme problemleri, sanal gerçeklik uygulama alanları, dönem projesi ağırlıklı. Ön koşul: CSE 484 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 402 - Bilgisayar Ağlarında Özel Konular TCP/IP Protokolü, Hareketli Sistemler, Trafik Teorisi, Temel Kuyruk Sistemleri, Kablosuz Hücresel Ağlar, Çoklu Radyo Erişim Protokolleri, Kablosuz Yerel Ağlar, Kablosuz Tasarsız ve Duyarga Ağları. Ön koşul: CSE 471 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 416 - Evrimsel Algoritmalar Evrimsel algoritmalarla ilgili seminer kursları, genetik algoritma, evrimsel programlama, evrimsel strateji, sosyal algoritmalar (parçacık sürüsü optimizasyonu), evrimsel algoritmaların uygulamaları ve bu alanda gelişmeler. Dönem projesi üzerinde çalışmalar. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 418 - Bilgisayar Bilimleri için Mantık Bilişimsel mantığa giriş. Sözdizimi, anlam, çıkarım metodları ve biçimsel sistemler. Önermeler ve yüklemsel mantık sistemlerinde çıkarım mekanizmaları. Otomatik teorem kanıtlama ve model kontrolü. Programlama dillerinin biçimsel anlamı, Hoare mantığı ve mantıksal programlama. Zamansal ve uzaysal mantığa giriş. Bilgisayar bilimleri açısından mantık sistemleri, algoritmalar ve hesaplama karmaşıklığı. Ön koşul: MATH 154 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 419 - Hesaba Dayalı Geometri Kesikli geometride hesaplama problemleri için algoritmalar ve veri yapıları, doğru parçaları kesişimi, poligon üçgenleme, lineer programlama, ortogonal aralık tarama, nokta konumlandırma, Voronoi diyagramları, düzenleşim ve dualite, Delaunay üçgenleme, dışbükey zarf, ikili parçalama, tekyönlü mesafe arama, düzensiz ağ, dörtlü ağaçlar. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 425 - Sayısal Sistem Tasarımı Bu pratik, uygulamalı ders günümüzün en son elektronik tasarım otomasyonu programları kullanılarak sayısal lojik tasarım ve sistem seviyesinde tasarım süreçlerini tanıtır. Öğrenciler büyük ölçekli devreleri başlıca yapı blokları (veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek, gömülü-işlemciler, fikri haklar (tasarımlar)) ve teknikleri kullanarak tasarım yapmayı öğrenirler. Bu derste daha çok uygulamaya özel entegre devre ile sahada programlanabilir kapı dizileri tasarım akışlarındaki ön uç tasarım süreçleri (davranışsal tasarım tanımlama, sistem bölme, kaydedici-öteleyici tasarım, donanım tanımlama dilleri (Verilog, VHDL), iş hattı tekniği, paralellik, kaynak paylaşımı, el sıkışma, tasarım doğrulama ve benzetme, yüksek düzeyde doğrulama dilleri, kod kaplam, yüksek düzeyde sentez, sahada programlanabilir kapı dizileri ile prototip geliştirme, kapı düzeyde zamanlama, test oluşturma, test-edilebilir tasarım), ve kısa bir tanıtımla son uç tasarım süreçleri de irdelenir. Programlanabilir kapı dizileri kartları kullanarak bir sıra laboratuvar alıştırmalarıyla (teorik ders saatlerinde yapılacak) öğrenciler sayısal sistemlerin tasarım/doğrulama/gerçekleme süreçlerinde gereken yetkinliğe ulaşırlar. Ön koşul: CSE 221 (Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için) veya EE 311 (Diğer bölüm öğrencileri için) (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 426 - Ses İşleme ve Tanıma Fiziksel ses özellikleri, kulağın anatomisi, sesin algılanması, psikoakustik, maskeleme, ses yanılması, perde ve perde kuvveti, zaman bölgesinde analiz, frekans bölgesinde analiz, ayrık Fourier dönüşümü, kısa zaman Fourier dönüşümü, Filtreler, ses formatları, sıkıştırılmış ses formatları, müzik formatları, Cepstrum analizi, Mel frekansları, perde belirleme, metinden konuşmaya dönüşüm sistemleri, saklı Markov modeli, Tek sesli melodi özütleme, Çok sesli melodi özütleme, perde özütleme, ses öznitelik özütleme, ses sınıflandırma, IP üzerinden ses, H.323, IMS, RTP protokolleri. Ön koşul: ES 224 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 427 - Bilgisayar Mimarileri Bilgisayar tasarımının temel ilkeleri, komut kümesi ilkeleri, boruhattı ve boruhattı tehlikeleri, komut düzeyinde parallellik, boruhattı tehlikelerinin önlenmesi, statik ve dinamik komut çizelgeleme mekanizmaları, bellek hiyerarşisi tasarımı. Ön koşul: CSE 323 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 428 - Mikrodenetleyici Uygulamaları Mikroişlemci ve mikrobilgisayar mimarilarinin tasarımı ve prensipleri, yazılım ve donanım kaynaklı konular, mikroişlemci programlama, bellek, G/Ç ve kesme arabirimi, gerçek yaşamdan alınmış örnek programlama uygulamaları. Ön koşul: CSE 323 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 429 - Sayısal Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı Sayısal sistemlerin sentezi, analizi ve eniyilemesi için algoritmalar ve metodlar, mantık fonksiyonlarının simgelenmesi, sonlu durumlu makineler, mantık düzeyinde sentez ve eniyileme teknikleri, tasarım problemlerinin tanımlanması, matematiksel formulasyonu ve bilgisayar kullanarak çözümü. Ön koşul: CSE 221 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 438 - Gerçek Zamanlı Sistemler Gerçek zaman uygulamaları, terminoloji, bağımsız iş modelleri, donanımsal ve yazılımsal gerçek zamanlı sistemlerin karşılaştırılması, referans modeli, klasik tek işlemcili çizelgeleme; dinamik ve statik çizelgeleme yaklaşımları, gerçek zaman sistemlerinde zorluklar, iş kesmeli ve tersi, dinamik ve statik üstünlüklü sistemler, üstünlük kalıtımı ve üstünlük tavan protokolleri. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 439 - Bilgisayar Güvenliği Bilgisayar güvenliğinin prensipleri, düzenekleri ve gerçeklenmesi; veri koruması; poliçe, kriptolama ve aslına uygunluk karşılaştırması, anahtar yönetimi, simetrik şifreler, asimetrik şifreler, ağ güvenliği, dijital imzalar, Kerberos, PGP, IPSec, SSL, e-ticaret security, hizmetin engellenmesi. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 441 - Bilgisayar Mühendisliğinde Analiz ve Tasarım Dijital donanım ve yazılım kısımları barındıran bilgisayar sistemlerinin tasarımı için gereken tekniklerin kullanılması. Bu derste öğrenciler, çeşitli mühendislik derslerinden edindikleri teorik altyapılarını gerçek hayattaki tasarım problemlerinin çözümüne yansıtacaklardır. Etkin sistem tasarımı içim donanım/yazılım ödünleşimi. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 442 - Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı Doğal ve yapay sistemlerde bilgi sistemleri, bilginin yapısı ve bilgi karmaşıklığının düzeyleri, bilişim teorisi, bilişim sistemlerinin organizasyonu ve gelişimi, geçici ve kalıcı bilgi saklama sistemleri, ilişkisel veritabanı sistemleri, bilgi temsili ve modellenmesi, tarama ve kısıt memnuniyeti, insan-bilgisayar etkileşimi ve bilişim sistemlerinin gerekleri ve modellenmesi, yerel ve geniş alan ağları, nesneye dayalı analiz ve tasarım, bilgi geri kazanımı ve veri tarama, yardımlı metin ve araçlar, sayısal kütüphaneler, çoklu-ortam bilgi sistemleri, bilgi merkezli toplumlarda fikri mülkiyet hakkı, gizlilik hakkı ve insan hakları. Ön koşul: CSE 344 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 446 - Yazılım Kalite Yönetimi Yazılım kalite faktörleri, kalite güvencesi, kalite ölçüleri, kalite garantisi, doğruluk ispatı, istatistiksel kalite garantisi, yazılım güvenilirliği ve kullanılırlığı, kullanıcı arayüz tasarımının değerlendirmesi, yeniden kullanılırlık, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlere uyumluluk, teste dayalı geliştirme, yazılım güvenliği. Ön koşul: CSE 344 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 449 - Veri Madenciliği Veri Madenciliğine giriş. Veri Madenciliğindeki temel kavramlar: özellik seçme, ayrıklaştırma, veri temizleme, karar ağaçları, sinir ağları, bağlanım, Bayes istatistiği. Veri Madenciliği algoritma kavramları; Sınıflandırma, Kümeleme, Birleştirme Kuralları. Veri Madenciliği özel konular; Web Madenciliği, Uzaysal Madencilik, Zamansal Madencilik. Veri Madenciliği Uygulaması ve Geleceğe dönük yönelimler. Ön koşul: CSE 343 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 457 - Derleyici Tasarımı Derleyici teorisi, tasarımı ve uygulaması, derleme süreci, fazlar, sözcüksel analiz, ayırma, sözdizimi analizi, anlamsal analiz, sembol tabloları, kod üretme ve iyileştirme, yorumlayıcılar. Ön koşul: CSE 354 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 462 - Yapay Zekaya Giriş Yapay zekayla ilgili temel kavramlar ve yapay zeka problemlerin çözümü için gerekli araştırma araçları, bilgi kullanarak ve bilgisiz , yerel arama teknikleri, benzetimli tavlama, Prolog, arama teknikleri, oyun oynama, bilgi temsili, mantıksal çıkarım. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 467 - Sinir Ağları Sinir ağları ve evrimsel hesaplama teorisine ve uygulamlarına giriş, sinir hücreleri ve sinir ağlarının matematiksel ve hesaplama modelleri, sinirsel çağrışımsal bellekler, şekil sınıflandırıcılar, fonksiyon yaklaşıklayıcılar, öğrenme algoritmaları, olasılıksal arama ve genetik algoritmalar, kavramsal ve sinirsel modelleme, simulasyon araçlarının kullanımı. Dönem projesi ağırlıklı. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 468 - Robotbilim Geometrik modeller, tesirler, sonuç çıkarma süreci temsili, nesneler ve uzayla ilgili sonuç çıkarma, algılama modelleri, gerçek nesneler, kinematik, kontrol teorisi, kompleks dinamikler, düzenli bağlantılı yapılar, hareketli robotlar. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 469 - Uzman Sistemler Uzman sistem geliştirmek için gereken temel kavramlar, CLIPS, bilgi temsili ve üretimi (anlamsal ağlar, şemalar, çerçeveler), bulanık mantık, çıkarım metodları, kararsızlık durumunda mantıksal çıkarım ve kesin olmayan mantıksal çıkarım, bir uzman sistem tasarımı, tasarım aşamaları ve hata çözümü. Dönem projesi ağırlıklı. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 476 - Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme Mobil bilişim sistemlerine giriş, mobil işletim sistemleri ve yazılım geliştirme ortamları, mobil iletişim agları ve yapıları (GSM, CDMA, 3G/WCDMA/ UMTS), kısa mesafe iletişim teknolojileri (Bluetooth, WiFi, Zigbee), mobil sistemlere uygulama geliştirme teknikleri (J2ME, Android-Java, Microsoft Windows Mobile-.Net Framework), mobil uygulama yayınlama ve dağıtma (SMS, WAP Push, Over-the-air (OTA) servis tedariki ). Ön koşul: CSE 319 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 477 - Ağ Teorisi İletim bağlantıları ve yöntemleri, bağlantı noktaları tasarımı ve analizi, topolojik tasarım, akış kontrolu ve yönlendirme modellemesi ve analizi, performans analiz, kuyruklama teorisi. Ön koşul: MATH 154, ES 231 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 478 - Dağıtık Nesne Hesaplaması Yerel ve dağıtık hesaplama, uzaktan metod yürütme, dağıtık bellek erişimi, soket programlama, dağıtık sistemlerde nesne kavramı, bekleme süresi, kısmi arıza, eşzamanlı yürütüm, yük dengeleme, hata düzeltme, CORBA, COM/COM+/DCOM, web sevisleri. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 479 - Dağıtık ve Paralel İşleme Dağıtık sistemlerde tasarım konuları, donanım ve yazılım konuları, süreçlerarası haberleşme, senkronizasyon problemleri, çizelgeleme problemleri, hata toleransı. Paralel programlama örnekleri, veri paralel diller, mesaj geçirme programlaması, paylaşılmış adres alanı programlaması, matris problemleri, sıralama, çizge algoritmaları. Ön koşul: CSE 471 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 480 - Özel Konular: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) dersinin amacı lisans ve yüksek lisans öğrencilerine CBS kavramının ve CBS prensiplerinin öğretilmesidir. Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümün amacı, öğrencilere haritacılık temellerini, mekansal veri kavramını ve uygulama alanlarını tanımaktır. İkinci bölüm CBS konusuna odaklanarak CBS veri formatını, veri girişi ve dönüşümlerini, mekansal modelleme kavramını açıklamaktadır. Son bölüm laboratuvar çalışmalarıdır. Laboratuvar çalışmalarında, yaygın olarak kullanılan CBS yazılımları kullanılarak gerçek dünyadan alınmış problemlere çözümler geliştirilecektir. Ders sonunda öğrenciler, CBS hakkında temel düzeyde bilgi edinmiş ve kullanım alanlarını gerçek dünya örnekleri üzerinden deneyimlemiş olacaklardır. Ön koşul: CSE 348 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 482 - Bioinformatik Moleküler biyoloji ve genetiğin temel kavramları, DNA sıralaması, 3-B yapı veritabanları, veri tarama, bilgi tabanları, sıra hizalama algoritmaları, yaşam kimyasına kısa giriş, DNA, RNA, PCR algoritmaları, saklı Markov modeli, protein katlama problemleri, Monte Carlo metodu, gen ifadesi, sistem kontrolü, sinyal işleme, hücre içi dinamikler, system yaklaşımı ve hesaplamalı biyoloji, gen mutasyonu ve insan hastalıkları. Ön koşul: ES 231 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 483 - Bilgisayar Grafikleri Bilgisayar grafiklerinin temel kavramları, tarama grafikleri, çizgi ve eğri çizme, 2-B temel çizim algoritmaları, çokgenler, temel şekil doldurumu, kırpmalar, grafik cihazları, 2-B ve 3-B geometri, dönüşümler, 3-B bakış koordinatı dönüşümü, görünebilir yüzeylerin belirlenmesi, aydınlatma, çokgen görsel gerçekleme, doku kaplama, OpenGL grafik kütüphanesi. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 484 - Sanal Gerçekliğe Giriş Sanal gerçekliğin tanımı, terminoloji, uygulama alanları, tarihçe, algılama sistemleri teorisi; duyu, görsel, işitsel, koku ve görme sistemleri ve sanal ortamlar, sanal ortamlar için donanım öğeleri, entegre sanal ortam sistemleri, yazılım ve donanım teknolojileri, sanal dünyaların yaratılmasında kullanılan uygulama öğeleri: paylaşımlı ortamlar, bilgisayar ağı mimarileri, sanal ortam yazılımı tasarımı. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 485 - Bilgisayar Sistemleri Simülasyonu  Ayrık olaylı sayısal bilgisayar simulasyonu ve modellemesine genel bakış, Monte Carlo simulasyonu, simulasyon çalışmalarının hayat döngüsü, giriş ve çıkış veri analizi, rastgele sayılar ve değişken üretimi, Ön koşul: ES 231 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 486 - Yöneylem Araştırması Lineer programlama, tekyönlü metod, ikili problem ve son iyileştirme analizi, taşıma problemi, dinamik programlama, tamsayı programlama, karar teorisi, oyun teorisi, proje programlaması, lineer olmayan programlama. Ön koşul: MATH 221 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 487 - İmaj işleme ve Örüntü Tanıma Sayısal imge temelleri, mekansal alanda imge iyileştirme, frekans alanda imge iyileştirme, imge restorasyonu, renkli imge işleme, dalgacık ve çokçözünürlüklü işleme, imge sıkıştırma, morfolojik imge işleme, imgeyi parçalara ayırma, örüntü tanıma, karar ağaçları, Bayesian ağlar, sinir ağları. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 488 - Bilgisayarla Görmeye Giriş Üst düzey görme için gerekli veri yapıları ve temsili, şekil temsili ve açığa çıkarma, alan veri analizi, tanıma ve yorumlama için hareket kullanma, eşleme ve tanıma, görüntü işleme için diller ve mimariler, görme sistemleri. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

 

CSE 489 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi İnsan bilgisayar etkileşimine giriş, kullanıcı odeklı tasarım, bağlamsal tasarım, kavramsal tasarım, iş modelleme, prototipleme, ortak çalışma sistemleri, (CSCW), mobil kullanıcı arayüzü tasarımı, konuma dayalı sistemler, veri toplama stratejileri. Ön koşul: Yok (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 5

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisans/ders-aciklamalari/