Proje Raporu

Jüriye girecek öğrencilerin en geç proje rapor teslim tarihinde 3 kopya spiralli raporlarını bölüm sekreterliğine getirmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, projelerinden X notu alan öğrencilerin de 2 kopya spiralli raporlarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Rapor formatı hakkında ayrıntılı bilgi için Yard. Doç Dr. Dionysis Goularas'a başvurulabilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisans/mezuniyet-projesi/mezuniyet-projesi-raporu/