2003 Güz Döneminde Geçilen Müfredat

 
İntibak Kuralları

0. HUM dersleri

Güz 2002’den once giren öğrenciler için HUM dersleri zorunlu değildir. Bu öğrenciler 3 NTE alırlar.

 1. Yeni dersler

ES 103 Computers & Information Systems (2 kredi): CAT 100 kredili ders olmuştur.

CAT 100’den kalanlar bu dersi alır.

CAT 100’den geçmiş olanlar ES 103 dersini almaz ve eksik kredi ile (-2 kredi) mezun olur.

CSE 102 Int. to Computer Engineering (2 kredi): ES 101 Engineering Orientation dersine eşdeğer sayılır. ES 101 Engineering Orientation dersinden kalanlar CSE 102 dersini alır.

CSE 343 File Structures and Databases (4 kredi): Geçiş koşulları Madde 6’da açıklanmıştır.

CSE 421 Microprocessors & Microcontrollers (3 kredi): Geçiş koşulları Madde 7’de açıklanmıştır.

2. Dönemi değişen dersler

Bazı derslerin dönemleri değişmiştir. Bu nedenle  “Curriculum View“da farklı dönemlerde görüneceklerdir. ES 224 Signals and Systems dersi 5. döneme alınmış, diğer dersler ilerki dönemlere kaydırılmıştır.

ES 224 Signals and Systems: 5. dönemi bitirdikten sonra yeni programa intibakı yapılmış olan öğrenciler bu dersi 6. dönemde alır. Bu öğrenciler için 6. dönem 18+3=21 kredi olur. (Diğer öğrenciler yeni programa göre 5. dönemde alır)

3. Kaldırılan dersler

ES 163 Engineering Drawing dersi zorunlu dersler arasından çıkarılmıştır. Bu ders TE/NTE olarak sayılamaz. Bu dersten

-         geçmiş olan öğrenciler fazla kredi ile (+3 kredi) mezun olur,

-         kalmış olanlar bu dersi geçer not alıncaya kadar tekrar almak zorundadır.

CSE 341 File Organization dersi kaldırılmıştır. Geçiş koşulları Madde 6’da açıklanmıştır.

ES 332 Control Systems dersi zorunlu dersler arasından çıkarılmıştır. Geçiş koşulları Madde 7’de açıklanmıştır.

TE/NTE sayılabilecek dersler

Aşağıdaki dersler zorunlu dersler arasından çıkarılmıştır. Bu dersler TE/NTE olarak sayılacaktır.

Bu dersleri:

-   daha önce almamış olan öğrenciler bu dersleri TE/NTE olarak alabilirler.

-   almış ve geçmiş olan öğrenciler için bu dersler TE/NTE olarak sayılacaktır. Bu öğrenciler isterlerse başka bir TE/NTE alarak bunların yerine saydırabilirler. Bu derslerle birlikte 6’dan fazla TE veya 1’den fazla NTE almış görünen öğrenciler fazla kredi ile mezun olurlar (her fazla TE/NTE için +3 kredi).

-   kalmış olanlar, aynı dersi tekrarlayabilirler veya başka bir TE/NTE alarak bunların yerine saydırabilirler.

 

TE sayılacak dersler

ES 261

Applied Mechanics

3

CSE 342

Database Management Systems

4

Bu ders için 6. maddeye bakınız.

CSE 462

Int. to Artificial Intelligence

3

CSE 442

Information Sys An. & Des.

3

 

NTE sayılacak ders

ECON 202

Engineering Economics

3

5. ES 223 Electrical Circuits

ES 223 Electrical Circuits dersinin kredisi ve kodu değişmiş, EE 211 Electrical Circuits (4 kredi) olmuştur.

ES 223 dersinden geçenler EE 211 almaz ve eksik kredi ile (-1 kredi) mezun olur.

ES 223 dersini almamış veya kalmış olanlar EE 211 dersini alır.

6. CSE 341 File Organization ve CSE 342 Database Management Systems

CSE 342 Database Manag. Sys. ve CSE 341 File Organization dersleri programdan çıkarılmıştır.

CSE 342 Database Manag. Sys. dersinin içeriğinin bir kısmı CSE 341 File Organization dersine aktarılarak 5. döneme CSE 343 File Structures & DB  (4 kredi) dersi konmuştur. CSE 342 Database Manag. Sys. dersi TE olarak CSE 348 Database Manag. Sys adıyla açılacaktır.

Bu dersler için intibak aşağıdaki kurallara göre yapılır:

-        CSE 341 File Organization ve CSE 342 Database Manag. Sys. derslerinin ikisinden de geçmiş olanlar: Bu dersler, yeni programdaki CSE 343 File Structures & DB ve CSE 348 (TE) derslerine eşdeğer sayılır.

-     Sadece CSE 341 File Organization (3 kr.) dersinden geçmiş olanlar: CSE 348 Database Manag. Sys (TE) dersini de (3 kr.) almak zorundadır. Bu öğrenciler eksik kredi ile (-1 kredi) mezun olur (3+3=6 kredi).

-    CSE 341 File Organization dersini almamış veya kalmış olanlar: CSE 343 File Structures & DB dersini alır ve isterse CSE 348 Database Manag. Sys (TE) dersini de TE olarak alabilir.

7. CSE 321 Digital Electronics ve ES 332 Control Systems

Bu derslerin içerikleri yeniden düzenlenerek aşağıdaki ders grubunda birleştirilmiştir:

CSE 321 Digital Electronics                             (3 kredi)

CSE 421 Microproc. & Microcontrollers        (3 kredi)

Bu dersler için intibak aşağıdaki kurallara göre yapılır:

-     CSE 321 ve ES 332 derslerinden geçmiş olanlar: yeni programdaki CSE 321 ve CSE 421 derslerine eşdeğer sayılır.

-   Sadece CSE 321 Digital Electronics derslerinden geçmiş olanlarES 332 Control Systemsyada     CSE 421 Micropro.& Micrcont. dersini alabilir.  (Güz 2003 döneminde CSE 421açılmayacaktır. Geçici olarak “Curriculum View” da öğrencilerin seçebilmesi için ES 332dersi görünecektir.

-  Yeni programda, CSE 321 Digital Electronics dersi için ES 224 Signals & Systems dersi yankoşul olmuştur (Otomasyon sistemi tarafından bu kontrol yapılmamaktadır.).

8. TKL 201, TKL 202, HTR 301 ve HTR 302

Kredileri (2+0+0)2 olmuştur. Bu dersleri (0+2+0)1 kredi olarak almış olanlar eksik kredi ile (her ders için -1 kredi) mezun olur.

9. ENG 101 ve ENG 102

Bu derslerin adları değişmiş ve kredileri (1+0+2)2 olmuştur. Bu dersleri kredisiz olarak almış olanlar eksik kredi ile (her ders için -2 kredi) mezun olur.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisans/mufredat/2003-guz-doneminde-gecilen-mufredat/