Önkoşullar

 
Temel Bölüm Dersleri Önkoşullar
CSE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar
CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri CSE 101
CSE 211 Veri Yapıları CSE 114
CSE 212 Yazılım Geliştirme Yöntemleri CSE 114
CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş CSE 221
CSE 232 Sistem Programlama CSE 114
CSE 311 Algoritma Analizi CSE 211
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu CSE 221, CSE 232
CSE 331 İşletim Sistemi Tasarımı CSE 211, CSE 232
CSE 341 Dosya Organizasyonu CSE 211
CSE 344 Yazılım Mühendisliği CSE 211
CSE 348 Veritabanı Yönetimi Sistemleri CSE 211
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller MATH 154
CSE 351 Programlama Dilleri CSE 114
CSE 400 Yaz Stajı AFE 132
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağlari ES 224
CSE 492 Mühendislik Projesi
 
Seçmeli Bölüm Dersleri (Güz) Önkoşullar
CSE 336 İşletim Sistemi Pratiği CSE 331
CSE 427 Bi̇lgi̇sayar Mi̇mari̇si̇ CSE 224
CSE 439 Bi̇lgi̇sayar Güvenli̇ği̇
CSE 425 Sayisal Si̇stem Tasarimi CSE 221
CSE 462 Yapay Zekaya Gi̇ri̇ş
CSE 476 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme CSE 212
CSE 484 Sanal Gerçekli̇ğe Gi̇ri̇ş
CSE 487 İmaj İşleme Ve Örüntü Tanıma ES 224
CSE 480 Özel Konular
 
Seçmeli Bölüm Dersleri (Bahar) Önkoşullar
CSE 315 Internet Teknoloji̇leri̇
CSE 326 Gömülü Si̇stem Programlama
CSE 426 Ses İşleme Ve Tanima ES 224
CSE 457 Derleyi̇ci̇ Tasarimi CSE 354
CSE 472 Eşzamanli Programlama CSE 331
CSE 483 Bi̇lgi̇sayar Grafi̇ği̇
CSE 489 İnsan Bi̇lgi̇sayar Etki̇leşi̇mi̇
CSE 480 Özel Konular
   
Temel Bilim Dersleri Önkoşullar
GBE 113 Temel Biyoloji
PHYS 101 Fizik I
PHYS 102 Fizik II PHYS 101
MATH 131 Analiz I
MATH 132 Analiz II MATH 131
MATH 154 Kesikli Matematik
MATH 221 Lineer Cebir
MATH 241 Diferansiyel Denklemler MATH 132
MATH 281 Olasılık MATH 132
 
Temel Mühendislik Dersleri Önkoşullar
AFE 131 Akademik İngilizce I
AFE 132 Akademik İngilizce II AFE 131
ES 224 Sinyaller ve Sistemler
ES 272 Nümerik Analiz MATH 132, CSE114
 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisans/onkosul-agaci/