Staj

Süre

En az 20 iş günü.

İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Stajınız dönem içine bir gün dahi uzayamaz.  

Konu

Öğrenciler stajlarını yazılım veya donanım konularında yapabilirler. Öğrencilerin bir projede çalışmış olmaları, staj süresince bir tasarım, yazılım veya donanım geliştirmeleri ve bir projenin nasıl yürütüldüğünü görmüş olmaları beklenir.

 

Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Bölüm tarafından staj yerleri ile ilgili sınırlı bir liste sunulmaktadır. Bu liste bölüm sekreterliğinden alınabilir. Öğrencilerin staj yeri için öneride bulunmaları durumunda, staj yapmak istedikleri işyerinden kabul edildiklerini bildiren bir yazı ve bunun yanında işyerini tanıtan ve staj süresince yapacakları işleri tanımlayan bir yazı da getirmeleri istenir. Staj yapılacak bölümde en az bir Bilgisayar Mühendisinin çalışıyor olamsı beklenmektedir. Staj yeri, Bölüm tarafından uygun görülürse öğrenci staj sigortası için başvurur. Sigorta işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrenci staja başlayabilir.

Staj Sigortası

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Staja başlamadan en az BİR AY önce bütün evraklarınızı Bölüm Sekreterliğine teslim ederek sigorta işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

 

Zorunlu Staj

Öğrencilerin mezuniyet için bir zorunlu staj yapmaları gerekir. Zorunlu staj, öğrencinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiği dönem yaz aylarında yapılır. Bir stajın zorunlu staj olarak sayılabilmesi için öğrencinin:
 1. 100 kredi ya da daha fazlasını başarıyla tamamlamış olması;
 2. YA DA  3.sınıf CSE derslerinin tümünü başarıyla geçmiş olması;
 3. YA DA  not ortalaması ve derslerin verildiği dönemler ile önkoşul ilişkileri de dikkate alınarak alabileceği dersler incelendiğinde bir yıl içinde mezun olabilecek durumda olması;
gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmadığı stajlar gönüllü staj olarak sayılır. Zorunlu staj koşullarını sağlayan öğrenciler, stajdan sonraki ilk dönem CSE 400 dersine kayıt olurlar. Zorunlu staj aşağıdaki konuları kapsar:
 • Bilgisayar merkezini tanıma (organizasyonu, işlevi, idari yapı, yazılım ve donanım yapıları)
 • Aşağıdaki konuların bir veya birden fazlası ile ilgili projelerde çalışma:
  • Sistem analizi ve tasarımı
  • Veritabanı kullanımı
  • Web teknolojileri
  • Mobil teknolojiler
  • Sistem programlaması
  • Donanım
 

Gönüllü Staj

Öğrenciler bir zorunlu stajın dışında birden fazla gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu staj koşullarını sağlamayan öğrencilerin yaz aylarını değerlendirmek amacıyla gönüllü staj yapmaları önerilir. Gönüllü staj yapan öğrenciler CSE 400 dersine kayıt olmazlar. Gönüllü staj aşağıdaki konuları kapsar:

 • Bilgisayar merkezini tanıma (organizasyonu, işlevi, idari yapı, yazılım ve donanım yapıları)
 • Bir veya daha fazla programlama dilini kullanarak programlama
 • Sistem tamir ve bakımını izleme
 

Staj Raporu

Zorunlu stajını yapan öğrencilerin staj sonunda rapor hazırlaması zorunludur. Raporda, öğrencinin çalıştığı proje, geliştirdiği yazılım veya donanım özellikleri ve edindiği bilgi birikimi detaylı olarak anlatılmalıdır. Staj raporunun her sayfasının onaylanması (kaşe ve imza) gereklidir. Staj raporu bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Raporlar, en geç stajı izleyen dönemin ilk haftasında teslim edilmelidir.

Staj Raporu Formatı

 

Staj Değerlendirme Formu

Öğrencilerin staj yaptıkları işyerinden devam ve başarı durumlarını bildiren bir yazı ve Stajyer Değerlendirme Formu'nu getirmeleri zorunludur. Bu belgeler kapalı zarf içinde bölüme ulaştırılmalıdır.

Stajyer Değerlendirme Formu

 

Başarı Notu

Zorunlu staj yapmış olan öğrencilerin CSE 400 dersi notları, staj raporlarının ve işyeri tarafından bildirilen başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucunda, P (pass) veya F (fail) olarak belirlenir ve transkriptlerine işlenir.

 

Formlar

"Stajyer Ön Bilgi Formu", "Stajyer Kabul Formu", "Staj Başvuru Formu", "Bölüm Staj Dilekçesi", "Başvuru ve Onay Formu", "SGK Taahhütnamesi", "Taahhütname" ve "Firmadan Talep Edilecek Form" bölüm sekreterliğine teslim edilir.

Eğer öğrenci staj süresince yaz okulu sınavlarına katılacak ise "Sınav Taahhütnamesi" bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

Staj Koordinatörü

Esin Onbaşıoğlu Ofis: A-405 Tel: 1422 (dahili)

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisans/staj/