Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

Güz ve Bahar dönemlerinde açılan teknik seçmeli dersleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Not: Kesin listeler değildir.

 
Güz Bahar
CSE 336 İşletim Sistemi Pratiği CSE 315 Internet Teknoloji̇leri̇
CSE 427 Bi̇lgi̇sayar Mi̇mari̇si̇ CSE 326 Gömülü Si̇stem Programlama
CSE 439 Bi̇lgi̇sayar Güvenli̇ği̇ CSE 426 Ses İşleme Ve Tanima
CSE 425 Sayisal Si̇stem Tasarimi CSE 457 Derleyi̇ci̇ Tasarimi
CSE 462 Yapay Zekaya Gi̇ri̇ş CSE 472 Eşzamanli Programlama
CSE 476 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme CSE 483 Bi̇lgi̇sayar Grafi̇ği̇
CSE 484 Sanal Gerçekli̇ğe Gi̇ri̇ş CSE 489 İnsan Bi̇lgi̇sayar Etki̇leşi̇mi̇
CSE 487 İmaj İşleme Ve Örüntü Tanıma CSE 480 Özel Konular
CSE 480 Özel Konular

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisans/teknik-secmeli-bolum-dersleri/