Yüksek Lisans

Yüksek lisans programlarının temel amacı, doktora programına öğrenci yetiştirmek ve araştırma projelerine insan kaynağı sağlamaktır. Açılan dersler, öncelikle bölüm öğretim üyelerinin araştırma konularını içeren bilgisayar ağları, yeni nesil ağlar, bilgisayar mimarisi, gömülü sistemler, gerçek zamanlı sistemler, dağıtık ve paralel işleme, yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayarla görme, görüntü işleme, bilgi güvenliği konularında yoğunlaşmıştır. Ders havuzu, dünyada bilgisayar ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir. Program mezunlarının yaklaşık %70′i yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde doktora programlarına devam etmektedirler.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisansustu/yuksek-lisans/