Program Gereksinimleri

Öğrenciler, yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi) ve bir (1) kredisiz seminer dersi almalıdırlar. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

Öğrenciler, lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla son dört (4) yarıyıla ait lisans düzeyinde ders alabilirler. Bu derslerin sayısı ikiden fazla olamaz.

Öğrenciler, danışman onayıyla farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla iki ders alabilirler.

Derslerin iki dönemde tamamlanması tavsiye edilmektedir ve programa başlandıktan sonra, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez yöneticisinin belirlenmesi zorunludur. Tez yöneticisi öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar. Öğrenciler derslerini başarıyla tamamladıktan sonra tez dersi için kayıt yaptırabilirler. Tez dersine, bu ders ilk alınmaya başlandığı dönemden itibaren mezun olunana kadar her dönem kayıt yaptırılmalıdır. Seminer dersi tez dersi ile birlikte alınabilir.

Zorunlu derste başarısız olan öğrenciler o dersi tekrarlamak ya da Enstitü Ana Bilim Dalı’nca eşdeğer olarak kabul edilen bir dersi almak zorundadırlar. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek lisans programına başvuran adaylar için gerek görüldüğünde Bilgisayar Mühendisliği lisans müfredatından 6 derse kadar, bilimsel hazırlık dersleri verilebilir. Bu derslerin belirlenmesi için programa dahil öğretim üyelerinden bir komisyon kurulur.

Öğrencilerin yüksek lisans için bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri icin aldıkları derslerden en az CC notu almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı en çok iki (2) dönemde tamamlanarak yüksek lisans programına başlanmalıdır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisansustu/yuksek-lisans/program-gereksinimleri/