Program Gereksinimleri

Öğrenciler, yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi) ve bir (1) kredisiz seminer dersi almalıdırlar. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

Öğrenciler, lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla son dört (4) yarıyıla ait lisans düzeyinde ders alabilirler. Bu derslerin sayısı ikiden fazla olamaz.

Öğrenciler, danışman onayıyla farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla iki ders alabilirler.

Derslerin iki dönemde tamamlanması tavsiye edilmektedir ve programa başlandıktan sonra, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez yöneticisinin belirlenmesi zorunludur. Tez yöneticisi öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar. Öğrenciler derslerini başarıyla tamamladıktan sonra tez dersi için kayıt yaptırabilirler. Tez dersine, bu ders ilk alınmaya başlandığı dönemden itibaren mezun olunana kadar her dönem kayıt yaptırılmalıdır. Seminer dersi tez dersi ile birlikte alınabilir.

Zorunlu derste başarısız olan öğrenciler o dersi tekrarlamak ya da Enstitü Ana Bilim Dalı’nca eşdeğer olarak kabul edilen bir dersi almak zorundadırlar. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek lisans programına başvuran adayların gerek görüldüğünde aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini 2 dönem içerisinde tamamlamaları beklenir.

Öğrencilerin yüksek lisans için bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için aldıkları derslerden en az CC notu almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı en çok iki (2) dönemde tamamlanarak yüksek lisans programına başlanmalıdır.  
Kod Code Dersler Courses Önkoşul Prerequisite T U L Y Credit AKTS ECTS
CSE 211 Veri Yapıları CSE 114 3 0 2 4 6
CSE 221 Mantık Tasarımının İlkeleri - 3 0 2 4 6
MATH 154 Ayrık Matematik - 2 2 0 3 7
CSE 232 Sistem Programlama CSE 114 2 1 1 3 6
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş CSE 221 3 0 2 4 6
CSE 354 Otomatlar Kuramı ve Biçimsel Diller MATH 154 3 0 0 3 6
22

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/akademik-programlar/lisansustu/yuksek-lisans/program-gereksinimleri/