Doktora Programı Bologna Bilgi Paketi

Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Programı 2011 yılında başlamıştır.

 
Derecenin Düzeyi

Doktora (Üçüncü Aşama)

 
Amaçlar

Programın amacı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında özgün araştırmalar yürütebilen ve bilimsel etkinliği yüksek bilim insanları yetiştirmektir.

 
Hedefler

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip, tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilim insanları olacaktır.

 
Doktora Programı Yeterlikleri (Çıktıları)

Bilgisayar Mühendisliği “Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır
 8. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 9. Bilgisayar Mühendisliği uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 10. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 
Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

 
Eğitim Öğretim Yöntemi Başlıca Öğrenme Faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Uygulama Geliştirme ve Benzetim Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme Bilgisayar ve deney cihazları Özel donanım, simulasyon yazılımları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer verme ve dinleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
 
Dersler ile Program Çıktıları İlişkisi

Program Çıktı Numarası:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CSE 505 – Kesikli Sistemler İçin İleri Olasılık Teorisi 5 5
CSE 511 – Algoritma Teorisi 5 5 5
CSE 512 – Buluşsal Arama Teknikleri 5 5
CSE 503 – İleri Bilgisayar Matematiği 5 5
CSE 553 – Hesaplama Teorisi 5 5
CSE 532 – Dağıtık İşletim Sistemleri 4 5 4
CSE 535 – İşletim Sistemleri Tasarımı 4 5 4
CSE 533 – İleri Bilgisayar Mimarileri 4 5 4
CSE 571 – Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 4 5 4
CSE 515 – İleri Nesne Yönelimli Programlama 4 4 5
CSE 516 – Nesne Yönelimli Tasarım 5 5
CSE 517 – Tasarım Örüntüleri 5 5
CSE 524 – Bilgisayar Sistemlerinin Performans Değ. 4 4
CSE 538 – Gerçek Zamanlı Sistemler 5 5 5
CSE 531 – Bilgisayar Güvenliği 4 4 3 3
CSE 542 – Bilgi Sistemlerinde İleri Konular 3 5
CSE 543 – Yazılım Mühendisliği 5 4
CSE 548 – Veritabanı Yönetim Sistemleri 5
CSE 562 – Yapay Zeka
CSE 564 – Yapay Sinir Ağları
CSE 572 – Yeni Nesil Ağlar
CSE 573 – Bilgisayar Ağlarında İleri Konular
CSE 574 – Paralel İşleme 5 5
CSE 575 – Internet Teknolojileri ve Programlama
CSE 578 – Kablosuz Ağlar ve Mobil Sistemler 5 5
CSE 579 – Gömülü Çokluortam Sistemleri 5
CSE 583 – İleri Bilgisayar Grafikleri 5
CSE 585 – Makina Öğrenmesi 5 5 5
CSE 587 – Görüntü İşleme 5 5 5
CSE 588 – Bilgisayarlı Görü 5 5 5
CSE 610 - Advanced Topics in Algorithms 5 5 5
CSE 620 - Advanced Topics in Systems Architecture 5 5 5
CSE 630 - Advanced Topics in Systems Software 5 5 5 5
CSE 670 - Advanced Topics in Computer Networks 5 5 5
CSE 690 – Araştırma Semineri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CSE 700 – Doktora tezi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 

Ders Kategori Listesi

AKTS

Dersler

CSE 503 – İleri Bilgisayar Matematiği

10

CSE 505 – Kesikli Sistemler İçin İleri Olasılık Teorisi

10

CSE 511 – Algoritma Teorisi

10

CSE 512 – Buluşsal Arama Teknikleri

10

CSE 519 – Hesaplama Geometrisi

10

CSE 553 – Hesaplama Teorisi

10

CSE 532 – Dağıtık İşletim Sistemleri

10

CSE 535 – İşletim Sistemleri Tsarımı

10

CSE 536 – İşletim Sistemlerinde İleri Konular

10

CSE 533 – İleri Bilgisayar Mimarileri

10

CSE 571 – Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

10

CSE 610 Advanced Topics in Algorithms

10

CSE 620 Advanced Topics in Systems Architecture

10

CSE 630 Advanced Topics in Systems Software

10

CSE 670 Advanced Topics in Computer Networks

10

CSE 690 - Araştırma Semineri

2

CSE 700 – Doktora Tezi

60 (*)

(*) 4 dönem x 30=60 AKTS

Toplam AKTS

240

 
Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında “doktora” derecesine sahip olunur.

 
Kabul Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.
 
Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız için ar-ge pozisyonları ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Ar-veya üniversitelerde akademik pozisyonlar alabilirler. Programdan henüz mezun verilmemiştir.

 
Mezuniyet Koşulları
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınav (dönem içi sınavı, kısa sınav, final), deney, ödev, proje gibi genel ölçme ve değerlendirme yöntemleri vardır. Detaylar her dersin kendi bilgi paketinde mevcuttur.

 
Ders Planı (Müfredat)

Müfredat 7 meslek (3 zorunlu+4 seçmeli), CSE 690 Araştırma Seminer dersi ve CSE 700 Doktora Tez çalışmasından oluşmaktadır.

 
Adres, Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

Yeditepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı Başkanlığı

Kayışdağı, 34755

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şebnem BAYDERE

Tel: 216 578 0420

E-mail: sbaydere@cse.yeditepe.edu.tr

 

AKTS Koordinatörü

Dr. Mustafa B. MUTLUOĞLU

Tel: 216 578 0425

E-mail: mmutlu@cse.yeditepe.edu.tr

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/bologna/doktora/