Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi

Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1996 yılında kurulmuş, 2000 yılından itibaren mezun vermektedir.

 
Amaç ve Hedefler

Amaç: Konularında uzmanlaşmış zengin bir akademik kadro ile araştırma yapmak ve sistematik yöntemlerle mühendislik problemlerini çözebilecek kapasitede, hızla gelişen teknolojilere ayak uydurabilen, interdisipliner takım çalışmasına yatkın, öğretilme olgusundan kurtulmuş dünyaca bilinen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Hedef: Hedefimiz, mezunlarımızın, araştırma, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip, teknik olarak nitelikli; hem yazılım hem donanım alanlarında yetkinlik gösterebilen; sorumluluk alabilen ve profesyonellik bilincine sahip mühendisler olmalarıdır.

 
Program Öğrenme Çıktıları
1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 
Eğitim Öğretim Metotları
Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.  
Eğitim Öğretim Yöntemi Başlıca Öğrenme Faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Laboratuvar Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme, takım çalışması Bilgisayar ve deney cihazları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Ders projesi Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Grup Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, web tabanlı tartışma forumları
Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, önceden planlanmış özel beceriler
 
Ders Planı – Akts Kredileri

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları & Algoritmalar

Zorunlu

3+0+2

4

8

GBE 113 Temel Biyoloji

Zorunlu

3+0+2

4

6

MATH 131 Analiz I

Zorunlu

3+2+0

4

6

PHYS 101 Fizik I

Zorunlu

3+0+2

4

6

AFE 131 Akademik İngilizce I

Zorunlu

2+2+0

3

4

19

28

2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri

Zorunlu

3+1+2

5

7

AFE 132 Akademik İngilizce II

Zorunlu

2+2+0

3

4

MATH 132 Analiz II

Zorunlu

3+2+0

4

6

MATH 154 Ayrık Matematik

Zorunlu

2+2+0

3

7

PHYS 102 Fizik II

Zorunlu

3+0+2

4

6

19

30

3. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 211 Veri Yapıları

Zorunlu

3+0+2

4

6

CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri

Zorunlu

3+0+2

4

6

EE 211 Elektrik Devreler

Zorunlu

3+0+2

4

7

HUM 103 Uygarlık Tarihi

Zorunlu

2+0+0

2

3

MATH 221 Lineer Cebir

Zorunlu

2+2+0

3

6

TKL 201 Türk Dili I

Zorunlu

2+0+0

2

2

19

30

4. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 232 Sistem Programlama

Zorunlu

2+1+1

3

6

CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş

Zorunlu

3+0+2

4

6

CSE 212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri

Zorunlu

2+0+2

3

5

MATH 281 Olasılık

Zorunlu

2+2+0

3

5

MATH 241 Diferansiyel Denklemler

Zorunlu

3+2+0

4

6

TKL 202 Türk Dili II

Zorunlu

2+0+0

2

2

19

30

5. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 311 Algoritma Analizi

Zorunlu

3+2+0

4

7

CSE 351 Sayısal Elektronik

Zorunlu

2+0+2

3

7

CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu

Zorunlu

3+0+0

3

6

CSE 341 Dosya Yapıları ve Veritabanları

Zorunlu

2+0+2

3

5

ES 224 Sinyaller ve Sistemler

Zorunlu

2+2+0

3

5

16

30

6. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı

Zorunlu

3+0+2

4

7

CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller

Zorunlu

3+0+0

3

6

CSE 344 Yazılım Mühendisliği

Zorunlu

3+0+0

3

6

CSE 348 Veritabanı Yönetim Sistemleri

Zorunlu

2+0+2

3

5

ES 272 Nümerik Analiz

Zorunlu

2+2+0

3

6

16

30

7. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Zorunlu

3+0+2

4

8

CSE XX1 Teknik Seçmeli I (DE)

Seçmeli

3+0+0

3

5

CSE XX2 Teknik Seçmeli II (DE)

Seçmeli

3+0+0

3

5

ECON 294 Mühendisler İçin Ekonomi

Zorunlu

3+0+0

3

4

FE XXX Serbest Seçmeli I

Seçmeli

3+0+0

3

5

HTR 301 İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2+0+0

2

2

CSE 400 Yaz Stajı

Zorunlu

0+2+0

0

1

18

30

8. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Z/S

T+U+L Saat

Kredi

AKTS

CSE 492 Mühendislik Projesi

Zorunlu

1+0+4

3

8

CSE XX3 Teknik Seçmeli III (DE)

Seçmeli

3+0+0

3

5

CSE XX4 Teknik Seçmeli VI

Seçmeli

3+0+0

3

5

CSE XX5 Teknik Seçmeli V

Seçmeli

3+0+0

3

5

FE XXX Serbest Seçmeli II

Seçmeli

3+0+0

3

5

HTR 302 İnkılap Tarihi II

Zorunlu

3+0+0

2

2

17

30

     
Ders ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Ders Program Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CSE 101 Bilgisayar Müh. Kavramları ve Algoritmalar 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri 5 1 1 4 4 4 0 2 2 0 1
CSE 211 Veri Yapıları 5 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0
CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0
CSE 232 Sistem Programlama 5 2 3 5 5 5 2 2 3 1 1
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
CSE 212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri 3 3 3 5 4 4 0 2 0 0 1
CSE 311 Algoritma Analizi 5 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0
CSE 351 Programlama Dilleri 5 1 5 5 0 5 0 1 1 0 0
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu 5 5 3 5 1 5 2 2 3 1 1
CSE 341 Dosya Organizasyonu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı 1 1 5 5 5 5 2 2 3 1 2
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CSE 344 Yazılım Mühendisliği 3 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3
CSE 348 Veritabanı Yönetim Sistemleri 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 4 3 5 5 3 4 1 1 0 0 0
 
Ders Kategori Listesi AKTS
Temel Bilimler
GBE 113 Temel Biyoloji 6
MATH 131 Analiz I 6
PHYS 101 Fizik I 6
MATH 132 Analiz II 6
PHYS 102 Fizik II 6
MATH 241 Diferansiyel Denklemler 6
MATH 221 Linear Cebir 6
MATH 154 Ayrık Matematik 7
MATH 281 Olasılık 5
 
Mühendislik Bilimleri
EE 211 Elektrik Devreleri 6
ES 272 Nümerik Analiz 6
ES 224 Sinyaller ve Sistemler 5
Temel Bölüm Dersleri
CSE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar 8
CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri 7
CSE 211 Veri Yapıları 6
CSE 221 Mantık Tasarımı İlkeleri 6
CSE 212 Yazılım Geliştirme Yöntemleri 5
CSE 232 Sistem Programlama 6
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 6
CSE 351 Programlama Dilleri 7
CSE 311 Algoritma Analizi 7
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu 6
CSE 331 İşletim Sistemi Tasarımı 7
CSE 341 Dosya Organizasyonu 5
CSE 344 Yazılım Mühendisliği 6
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller 6
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 8
CSE 492 Mühendislik Projesi 8
CSE 400 Yaz Stajı 2
Seçmeli Bölüm Dersleri
CSE 336  İşletim Sistemi Pratiği 5
CSE 427  Bilgisayar Mimarisi 5
CSE 439  Bilgisayar Güvenliği 5
CSE 425  Sayısal Sistem Tasarımı 5
CSE 462  Yapay Zekaya Giriş 5
CSE 476  Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme 5
CSE 484  Sanal Gerçekliğe Giriş 5
CSE 487  İmaj İşleme ve Örüntü Tanıma 5
CSE 315  İnternet Teknolojileri 5
CSE 326  Gömülü Sistem Programlama 5
CSE 426  Ses İşleme ve Tanıma 5
CSE 457  Derleyici Tasarımı 5
CSE 472  Eşzamanlı Programlama 5
CSE 483  Bilgisayar Grafiği 5
CSE 489  İnsan Bilgisayar Etkileşimi 5
CSE 480  Özel Konular 5
Sosyal-Ekonomi-Yönetim Dersleri
HUM 103 Uygarlık Tarihi 3
ECON 294 Mühendisler için Ekonomi 4
Bölüm tarafindan onaylanan alan dışı seçmeli ders (2 adet) 5
Teknik Ingilizce
AFE 131 Akademik İngilizce I 4
AFE 132 Akademik İngilizce II 4
YÖK Dersleri
TKL 201 Türk Dili I 2
TKL 202 Türk Dili II 2
HTR 301 İnkılap Tarihi I 2
HTR 302 İnkılap Tarihi II 2
  Alınacak Derece Bu bölüm, yüksek öğretimde Bilgisayar Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Lisans

 
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler.  İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir.  Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş Mezunlarımız, bilişim, iletişim, finans, üretim, savunma gibi birçok sektörde Yazılım Geliştirici, Yazılım Mimarı, Test Mühendisi, Proje Yöneticisi, Sistem Analisti gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.  Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Bilgisayar Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 37 zorunlu, 2 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders (3’ü bölüm içinden) olmak üzere toplam 44 ders tamamlayarak 143 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi “Ders Kategori Listesi”nde verilmektedir.  Bu derslerden CSE 492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar.  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.  Bu zorunlu staj da tabloda CSE 400 kodu altında listelenmiştir.
Programın Değerlendirmesi Programdaki program öğrenme çıktıları http://cse.yeditepe.edu.tr/oda adresindeki Bilgisayar Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (Şekil 1) kullanılarak değerlendirilmektedir. Aşağıda verilen Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu  (Şekil 2) ile öğrencilere anket yapılmaktadır.

Şekil 1 Yeditepe Bilgisayar Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı Değerlendirme Aracı

Şekil 2 Yeditepe Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu

   
Bölüm Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği programında bir profesör, iki doçent, altı yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve dokuz araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde dört adet genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı ve dört adet araştırma laboratuvarı yer almaktadır.

 
Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ

Tel: 216 578 0421

E-mail: sgoren@cse.yeditepe.edu.tr

 

AKTS Koordinatörü

Y. Doç. Dr. Tacha Serif

Tel: 216 578 0470

E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr

Detay İçin Tıklayın

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/bologna/lisans/