Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi

Amaç ve Hedefler

Amaç: Konularında uzmanlaşmış zengin bir akademik kadro ile araştırma yapmak ve sistematik yöntemlerle mühendislik problemlerini çözebilecek kapasitede, hızla gelişen teknolojilere ayak uydurabilen, interdisipliner takım çalışmasına yatkın, öğretilme olgusundan kurtulmuş dünyaca bilinen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Hedef: Hedefimiz, mezunlarımızın, araştırma, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip, teknik olarak nitelikli; hem yazılım hem donanım alanlarında yetkinlik gösterebilen; sorumluluk alabilen ve profesyonellik bilincine sahip mühendisler olmalarıdır.

Program Öğrenme Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalıkÖğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.


Öğretim Yöntemi Öğrenme Faaliyetleri Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Laboratuvar Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme, takım çalışması Bilgisayar ve deney cihazları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Ders projesi Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Grup Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, web tabanlı tartışma forumları
Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, önceden planlanmış özel beceriler  
 

Müfredat

 
    BİRİNCİ DÖNEM T U L Y E       İKİNCİ DÖNEM T U L Y E
CSE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar 3 0 2 4 8   CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri 3 1 2 5 7
GBE 113 Temel Biyoloji 3 0 2 4 6   AFE 132 Akademik İngilizce II 2 2 0 3 4
MATH 131 Analiz I 3 2 0 4 6   MATH 132 Analiz II 3 2 0 4 6
PHYS 101 Fizik I 3 0 2 4 6   MATH 154 Ayrık Matematik 2 2 0 3 7
AFE 131 Akademik İngilizce I 2 2 0 3 4   PHYS 102 Fizik II 3 0 2 4 6
                                 
                                 
            19 30               19 30
                                 
    ÜÇÜNCÜ DÖNEM T U L Y E       DÖRDÜNCÜ DÖNEM T U L Y E
CSE 211 Veri Yapıları 3 0 2 4 6   CSE 232 Sistem Programlama 2 1 1 3 6
CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri 3 0 2 4 6   CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 3 0 2 4 6
EE 211 Elektrik Devreleri 3 0 2 4 7   CSE 212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri 2 0 2 3 5
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3   MATH 281 Olasılık 2 2 0 3 5
MATH 221 Lineer Cebir 2 2 0 3 6   MATH 241 Diferansiyel Denklemler 3 2 0 4 6
TKL 201 Türk Dili I 2 0 0 2 2   TKL 202 Türk Dili II 2 0 0 2 2
                                 
            19 30               19 30
                                 
    BEŞİNCİ DÖNEM T U L Y E       ALTINCI DÖNEM T U L Y E
CSE 311 Algoritma Analizi 3 2 0 4 7   CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı 3 0 2 4 7
CSE 351 Programlama Dilleri 2 0 2 3 7   CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller 3 0 0 3 6
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu 3 0 0 3 6   CSE 344 Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3 6
CSE 341 Dosya Organizasyonu 2 0 2 3 5   CSE 348 Veritabanı Yönetim Sistemleri 2 0 2 3 5
ES 224 Sinyaller ve Sistemler 2 2 0 3 5   ES 272 Nümerik Analiz 2 2 0 3 6
                                 
                                 
            16 30               16 30
                                 
    YEDİNCİ DÖNEM T U L Y E       SEKİZİNCİ DÖNEM T U L Y E
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3 0 2 4 8   CSE 492 Mühendislik Projesi 1 0 4 3 8
CSE XX1 Teknik Seçmeli I (DE) 3 0 0 3 5   CSE XX3 Teknik Seçmeli III (DE) 3 0 0 3 5
CSE XX2 Teknik Seçmeli II (DE) 3 0 0 3 5   CSE XX4 Teknik Seçmeli IV 3 0 0 3 5
ECON 294 Mühendisler İçin Ekonomi 3 0 0 3 4   CSE XX5 Teknik Seçmeli V 3 0 0 3 5
FE XXX Serbest Seçmeli I 3 0 0 3 5   FE XXX Serbest Seçmeli II 3 0 0 3 5
HTR 301 İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2   HTR 302 İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
CSE 400 Yaz Stajı 0 2 0 0 1                  
            18 30               17 30
 
  Mezuniyet İçin Asgari Krediler  
  Krediler 143
  ECTS 240
  Ders Sayısı 44
  Staj Sayısı 1
 

Ders ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Ders Program Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CSE 101 Bilgisayar Müh. Kavramları ve Algoritmalar 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri 5 1 1 4 4 4 0 2 2 0 1
CSE 211 Veri Yapıları 5 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0
CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0
CSE 232 Sistem Programlama 5 2 3 5 5 5 2 2 3 1 1
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
CSE 212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri 3 3 3 5 4 4 0 2 0 0 1
CSE 311 Algoritma Analizi 5 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0
CSE 351 Programlama Dilleri 5 1 5 5 0 5 0 1 1 0 0
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu 5 5 3 5 1 5 2 2 3 1 1
CSE 341 Dosya Organizasyonu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı 1 1 5 5 5 5 2 2 3 1 2
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CSE 344 Yazılım Mühendisliği 3 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3
CSE 348 Veritabanı Yönetim Sistemleri 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 4 3 5 5 3 4 1 1 0 0 0
 

Ders Kategori Listesi

Ders Kategori Listesi AKTS
Temel Bilimler  
GBE 113 Temel Biyoloji 6
MATH 131 Analiz I 6
PHYS 101 Fizik I 6
MATH 132 Analiz II 6
PHYS 102 Fizik II 6
MATH 241 Diferansiyel Denklemler 6
MATH 221 Linear Cebir 6
MATH 154 Ayrık Matematik 7
MATH 281 Olasılık 5
   
Mühendislik Bilimleri  
EE 211 Elektrik Devreleri 6
ES 272 Nümerik Analiz 6
ES 224 Sinyaller ve Sistemler 5
   
Temel Bölüm Dersleri  
CSE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar 8
CSE 114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri 7
CSE 211 Veri Yapıları 6
CSE 221 Mantık Tasarımı İlkeleri 6
CSE 212 Yazılım Geliştirme Yöntemleri 5
CSE 232 Sistem Programlama 6
CSE 224 Sayısal Sistemlere Giriş 6
CSE 351 Programlama Dilleri 7
CSE 311 Algoritma Analizi 7
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu 6
CSE 331 İşletim Sistemi Tasarımı 7
CSE 341 Dosya Organizasyonu 5
CSE 344 Yazılım Mühendisliği 6
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller 6
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 8
CSE 492 Mühendislik Projesi 8
CSE 400 Yaz Stajı 2
   
Seçmeli Bölüm Dersleri  
CSE 336  İşletim Sistemi Pratiği 5
CSE 427  Bilgisayar Mimarisi 5
CSE 439  Bilgisayar Güvenliği 5
CSE 425  Sayısal Sistem Tasarımı 5
CSE 462  Yapay Zekaya Giriş 5
CSE 476  Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme 5
CSE 484  Sanal Gerçekliğe Giriş 5
CSE 487  İmaj İşleme ve Örüntü Tanıma 5
CSE 315  İnternet Teknolojileri 5
CSE 326  Gömülü Sistem Programlama 5
CSE 426  Ses İşleme ve Tanıma 5
CSE 457  Derleyici Tasarımı 5
CSE 472  Eşzamanlı Programlama 5
CSE 483  Bilgisayar Grafiği 5
CSE 489  İnsan Bilgisayar Etkileşimi 5
CSE 480  Özel Konular 5
   
Sosyal-Ekonomi-Yönetim Dersleri  
HUM 103 Uygarlık Tarihi 3
ECON 294 Mühendisler için Ekonomi 4
Bölüm tarafindan onaylanan alan dışı seçmeli ders (2 adet) 5
   
Teknik Ingilizce  
AFE 131 Akademik İngilizce I 4
AFE 132 Akademik İngilizce II 4
   
YÖK Dersleri  
TKL 201 Türk Dili I 2
TKL 202 Türk Dili II 2
HTR 301 İnkılap Tarihi I 2
HTR 302 İnkılap Tarihi II 2
   

Alınacak Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Bilgisayar Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
 

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler.  İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir.  Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız, bilişim, iletişim, finans, üretim, savunma gibi birçok sektörde Yazılım Geliştirici, Yazılım Mimarı, Test Mühendisi, Proje Yöneticisi, Sistem Analisti gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.  Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Bilgisayar Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 37 zorunlu, 2 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders (3’ü bölüm içinden) olmak üzere toplam 44 ders tamamlayarak 143 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi “Ders Kategori Listesi”nde verilmektedir.  Bu derslerden CSE 492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar.  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.  Bu zorunlu staj da tabloda CSE 400 kodu altında listelenmiştir.


Programın Değerlendirmesi

Programdaki program öğrenme çıktıları http://cse.yeditepe.edu.tr/oda adresindeki Bilgisayar Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (Şekil 1) kullanılarak değerlendirilmektedir. Aşağıda verilen Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu  (Şekil 2) ile öğrencilere anket yapılmaktadır.

Şekil 1 Yeditepe Bilgisayar Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme AracıŞekil 2 Yeditepe Öğretim Üyesi Değerlendirme FormuBölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Tel: 216 578 0421
E-mail: sgoren@cse.yeditepe.edu.tr

AKTS Koordinatörü
Y. Doç. Dr. Tacha Serif
Tel: 216 578 0470
E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr


       
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KAVRAMLARI ve ALGORİTMALAR CSE101 1 3+2 4 8
 
Ön Koşul Dersleri -
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersi Verenler Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersin Yardımcıları Yılmaz Serhan Gener, İsa Güney, M. Emin Savaş
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği kavramları ve algoritmalar ve programlama konularında öğrencilere giriş seviyesinde bilgi ve becerilerle donatmaktır.
Dersin İçeriği Bölüm ve fakülte oryantasyonu, bilgisayar tarihçesi, yazılım ve donanım kavramları, veri saklama ve kodlama, işletim sistemleri, bilgisayar ağları. Akış diyagramı ve yalancı kod yardımıyla algoritma tasarımı, Python programlama, kontrol yapıları, fonksiyonlar, rekürsiyon.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)     Bilgisayar mühendisliği kavramları hakkında giriş seviyesinde bilgi. 1,8 1,3 A,C
2)     Problem çözmek için algoritma tasarlama becerisi. 1,6 1,2,3 A,B,C
3)     Bilgisayar etiği, sağlık ve çevre konularında giriş seviyesinde bilgi.   9,11 1,3 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Giriş, bilgisayar tarihi, bilgisayar etiği Ders Notları
2 Donanım: CPU, veri saklama, giriş-çıkış birimleri Ders Notları
3 Sayı sistemleri, binary aritmetik, lojik kapılar Ders Notları
4 Veri iletişimi, ağlar Ders Notları
5 İşletim sistemleri ve uygulama yazılımları Ders Notları
6 Diller, algoritmalar, yalancı kod, akış diyagramı Ders Notları
7 Algoritma Tasarımı: Koşullar, döngü Ders Notları
8 Algoritma Tasarımı: fonksiyonlar Ders Notları
9 Algoritma Tasarımı: Rekürsiyon Ders Notları
10 Programlamaya giriş Ders Notları
11 Programlamaya giriş Ders Notları
12 Programlamaya giriş Ders Notları
13 Programlamaya giriş Ders Notları
14 Programlamaya giriş Ders Notları
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı J. G. Brookshear, Computer Science An Overview, 10th Ed., Addison Wesley (Recommended)
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  cse.yeditepe.edu.tr/coadsys Lab malzemesi: cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Ödevler cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Sınavlar cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 58
Ödev 10 14
Laboratuvar  Çalışması 10 28
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         x  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.         x  
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.         x  
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.         x  
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 10 8 40
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     203
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.12
Dersin AKTS Kredisi     8
 
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ CSE114 2 3+3 4 7
 
Ön Koşul Dersleri CSE101 – BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KAVRAMLARI  & ALGORİTMALAR
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç.Dr. Emin Erkan Korkmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere bilgisayar programları tasarlayıp, gerçekleştirmek için gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Temel programlamaya C dili kullanarak giriş. Algoritma tasarlama, değişken tanımlama, girdi/çıktı işlemleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar, dinamik hafıza işlemleri, dosya işlemleri, özyineleme.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)     C dilinde yer alan yapılar hakkında yeterli bilgi. 1 1,2,3 A,B,C
2)     Farklı yapıdaki problemleri çözmek için algoritma geliştirebilme becerisi. 1 1,2,3 A,B,C
3)     Teorik ve  protik bilgileri program tasarlama ve gerçekleştirme için kullanabilme becerisi.     4,5,6 1,2,3 A,B,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Temel programlama kavramları Ders Kitabı
2 C Programlama Diline G.riş Ders Kitabı
3 Fonksiyonel Programlama Ders Kitabı
4 Kontrol Yapıları Ders Kitabı
5 Kontrol Yapıları Ders Kitabı
6 Fonksiyonlar Ders Kitabı
7 Bit Operatörleri Ders Kitabı
8 Diziler Ders Kitabı
9 Göstergeçler Ders Kitabı
10 Karakter ve Karakter dizileri Ders Kitabı
11 Dosya İşleme Ders Kitabı
12 Özyineleme Ders Kitabı
13 Yapılar Ders Kitabı
14 Dinamik Hafıza İşlemleri Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Problem Solving and Program Design in C, by Jeri R. Hanly Eliot B. Koffman. (6th Edition)
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 58
Ödev 11 21
Laboratuvar  Çalışması 11 21
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.       X    
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.       X    
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.   X        
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.   X        
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X          
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 6 72
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 11 5 55
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     162
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.48
Dersin AKTS Kredisi     7
 
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ YAPILARI CSE211 3 3 + 3 4 6
 
Ön Koşul Dersleri CSE114 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Onur Demir
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin temel veri yapılarının tasarımı, analizi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Veri yapılarının sınıflandırılması, algoritmaya giriş ve karmaşıklık analizi, listeler, yığıtlar,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınlar gibi temel veri yapıları ve türevleri, önemli sıralama algoritmalarının analizi, dinamik bellek ayırımı kullanarak program yazma konusuna vurgu, laboratuvarlarda pratik egzersizler ve dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sıralı algoritma analizi konusunda yeterli bilgi birikimi; sıralı algoritmaları analiz etme becerisi.   1,2 1,2,3 A,C,D
2) Listeler, yığıtlar,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınları analiz, tasarım ve gerçekleme becerisi; temel veri yapılarını problem çözme için kullanma becerisi. 1,2,6 1,2,3 A,C,D
3) Değişik uygulama alanlarında veri yapılarının kullanılma ve karşılaştırabilme becerisi. 5,6 1,2,3 A,C,D
4) Uygulama tasarlama ve geliştirme için gerekli araçları kullanma becerisi. 4,6 1,2,3 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Ders Kitabı, Ders Notları
2 ÖZYİNELEME, SOYUT VERİ YAPILARI Ders Kitabı, Ders Notları
3 YIĞITLAR Ders Kitabı, Ders Notları
4 KUYRUKLAR,VİZE I Ders Kitabı, Ders Notları
5 BAĞLI LİSTELER Ders Kitabı, Ders Notları
6 BAĞLI LİSTELER II Ders Kitabı, Ders Notları
7 ÇİZGELER I Ders Kitabı, Ders Notları
8 ÇİZGELER II, VİZE II Ders Kitabı, Ders Notları
9 AĞAÇLAR Ders Kitabı, Ders Notları
10 İKİLİ ARAMA AĞAÇLARI Ders Kitabı, Ders Notları
11 YIĞINLAR Ders Kitabı, Ders Notları
12 SIRALAMA ALGORİTMALARI I Ders Kitabı, Ders Notları
13 SIRALAMA ALGORİTMALARI II Ders Kitabı, Ders Notları
14 TEKRAR Ders Kitabı, Ders Notları
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Data Structures – A Pseudocode Approach with C, R. Gillberg, B. Forouzan, Thomson Course Technology Second Edition
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 54
Ödev 5 6
Laboratuvar  Çalışması 12 20
Dönem Projesi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.   X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.   X        
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   X        
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 6 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 42
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 5 2 10
Proje 1 35 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     149
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.96
Dersin AKTS Kredisi     6
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MANTIK TASARIM İLKELERİ CSE221 3 3 + 2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri -
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Mustafa B. Mutluoğlu
Dersin Yardımcıları Ahmet Atasoy
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kombinasyonal devrelerle başlayıp sıralı devrelere devam ederek öğrencileri sayısal devreleri analiz, tasarım ve gerçekleme becerisiyle donatmaktır.
Dersin İçeriği Öğrenciler sayısal elektronik devreleri analiz edebilecek ve tasarlayabilecektir. Bool cebirinin sayısal devrelerin teorik temelini nasıl meydana getirdiğini; sayısal sistemlerde verilerin nasıl saklanabileceğini ve bu verilerin işlenmesinde hangi yaygın mantık fonksiyonlarının kullanıldığını öğreceklerdir. Hafıza elemanlarının, sayısal devrelerin fonksiyonlarını nasıl geliştirdiğini ve en önemlisi basit devrelerin daha büyük devreler halinde nasıl birleştirilip karmaşık bir sistemin nasıl tasarlanabileceğini öğreneceklerdir.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)     Sayı sistemleri, veri kodlama ve Bool Cebiri hakkında bilgi. 1 1,3 A,C
2)     Bool fonksiyonlarının sadeleştirilmesi ve gerçeklenmesi, kombinasyonel devre tasarlama becerisi. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
3)     Karmaşık sıralı devreleri analiz etme ve tasarlama becerisi; bu devreleri gerçek donanım üzerinde gerçekleyebilme.   2,3,5 1,3 A,B,C
4)    Takım içi çalışma becerisi 6 3 B
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Giriş, Sayı sistemleri Ders Kitabı
2 Sayı kodları, ikili mantık ve bool cebiri Ders Kitabı
3 Bool fonksiyonlar ve Teoremler, Kanonik Gösterimler Ders Kitabı
4 Karnaugh Haritası, Don't Cares ve NAND/NOR gerçeklemesi Ders Kitabı
5 Kombinasyonel Devreler, Toplayıcılar ve Çıkarıcılar Ders Kitabı
6 Özet & Midterm I Ders Kitabı
7 Çarpıcı & Karşılaştırıcılar, , Dekoder ve MUX/DEMUX Ders Kitabı
8 Sıralı Devrreler, Latch, Flip Flop Ders Kitabı
9 Sıralı Devre Tasarımı Ders Kitabı
10 Sıralı Devre Tasarımı Ders Kitabı
11 Register, Sayıcılar Ders Kitabı
12 Midterm II Ders Kitabı
13 Rastgele Erişimli Hafıza, Hafıza Kodlama, ROM Ders Kitabı
14 Register Transfer Seviyesi, Kontrol Mantığı Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı M. Morris Mano, Digital Design, 4th Edition, Prentice Hall
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 64
Ödev 4 8
Laboratuvar  Çalışması 10 28
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   x
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   x
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.         x  
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         x  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 4 4 16
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     139
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,56
Dersin AKTS Kredisi     6
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİSTEM PROGRAMLAMA CSE232 4 2 + 2 3 6
 
Ön Koşul Dersleri CSE114 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Esin Onbaşıoğlu
Dersin Yardımcıları Gamze Uslu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sistem programlarının  tasarımı  konusunda bilgi kazanmasını ve bu tasarımların modern geliştirme araçları kullanarak gerçeklenmesi konusunda beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sayı sistemleri, temel bilgisayar mimarisi, çevirici dilinde programlama, çeviriciler, yeniden yerleştirme, ilişkilendiriciler, yükleyiciler, makro işleyiciler, metin editörleri, hata ayıklama programları, programlama dillerinin kurallı belirtimi, yorumlayıcılar, işletim sistemlerine giriş, Linux kabuk programlama, dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sistem programları konusunda yeterli bilgi birikimi (çeviriciler, ilişkilendiriciler, yükleyiciler, makro işleyiciler, metin editörleri, hata ayıklama programları, yorumlayıcılar, işletim sistemleri).   1 1,4 A,D
2) Bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, sistem yazılımlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme becerisi.   4 1,2,4 A,B,D
3) Çevirici dili ve unix kabuk praogramlama kullanarak deney yapma, veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.   4,5 1,3 A,C
4) Sistem yazılımlarını tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli modern araç ve teknikleri bulma, seçme ve kullanma becerisi.   4 1,2,3,4 A,B,D
5) Bireysel ve disiplin içi takımlarda etkili çalışma becerisi. 6 3,4 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 GİRİŞ (Sayı sistemleri, temel bilgisayar donanımı, çevirici dili, adresleme modları) Ders Kitabı
2 Çevirici dilinde programlama I (M6800 komut seti, koşullu komutlar) Ders Kitabı
3 Çevirici dilinde programlama II (döngüler, indeks addresleme, altprogramlar) Ders Kitabı
4 Çeviriciler Ders Kitabı
5 Yeniden yerleştirme ve yükleyiciler Ders Kitabı
6 İlişkilendiriciler Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 Makro işleyiciler, C önişlemci Ders Kitabı
9 Metin editörleri, hata ayıklama programları Ders Kitabı
10 Programlama dillerinin kurallı belirtimi Ders Kitabı
11 Yorumlayıcılar, Kabuk programlama Ders Kitabı
12 ARA SINAV II Ders Kitabı
13 İşletim sistemlerine giriş I, Kabuk programlama Ders Kitabı
14 İşletim sistemlerine giriş II, Kabuk programlama Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/ Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Diğer Kaynaklar W. Wray, J. Greenfield, R. Bannatyne, “Using Microprocessors and Microcomputers”, Prentice-Hall L. Beck, “System Software”, Addison Wesley D.H. Marcellus, “Systems Programming for Small Computers”, Prentice Hall A. Silberschatz, et al., “Operating System Concepts”, Addison-Wesley
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 70
Ödev
Laboratuvar  Çalışması 10 15
Dönem Projesi 1 15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. x  
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. x
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.         X  
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.   X        
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.   x        
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.     X      
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. X          
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X          
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 10 4 40
Proje 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.0
Dersin AKTS Kredisi     6
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAYISAL SİSTEMLERE GİRİŞ CSE224 4 3 +2 4 6
 
Ön Koşul Dersleri CSE221 – MANTIK TASARIM İLKELERİ
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü  Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersi Verenler  Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersin Yardımcıları Abdullah Yıldız
Dersin Amacı Bu pratik ders sayısal lojik tasarımı ile sayısal sistem tasarım konularını irdeler. Öncelikle sayısal tasarım prensipleri, büyük ölçekli sayısal devrelerin belli başlı yapı taşları (veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek) ve FPGA (sahada programlanabilir kapı dizileri) tasarım sürecine dayalı metotlar (yazmaç seviyesinde tasarım, tasarım tanımlama dilleri, tasarım doğrulama, benzetim) öğretilir. Daha sonra, sayısal devrelerin analog donanım devre ara yüzlerini irdeler. En sonunda, yonga üstü sistem kavramları kazandırılır. FPGA kitleri ve mikrodenetleyiciler ile bir seri laboratuvar uygulamalarıyla öğrencilere sayısal sistem tasarım/doğrulama/gerçekleme becerileri kazandırılır.
Dersin İçeriği Entegre devreler, FPGA ve ASIC süreçleri, MOS transistorları, CMOS süreci, CMOS Lojiği. Verilog ve sayısal tasarım prensipleri. Kombinasyonel lojik, veri yolu, toplayıcı, elde koruyan ağaç yapıları, çarpıcılar, öncelik kodlayıcı. Verilog ve ardışık lojik, sayaçlar, barrel kaydırıcılar. Tasarım doğrulama kavramları, benzetim, kod-kapsama. Zamanlama, boruhattı, kaynak paylaşımı, el sıkışma. UART, RS232, PS/2, I2C, SPI, VGA ara yüzleri. Bellek oluşumu, FIFO, Blok RAMs, dış RAM bellekler. Merkezi İşletim Ünite tasarımı, yonga üstü sistem. ADC, sensörler, motor kontrolü, filtreler, PWM, DAC. Mikrodenetleyiciler. Laboratuvar deneyleri (10 adet), bir dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sayısal elektronik ve sayısal tasarım kavramları konusunda yeterli bilgi birikimi.   1,2,3,4,5 1,2 A,B,C,D
2) Sayısal devreleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 1,2,3,4,5 1,2,3 B,D
3) Sayısal devre tasarımlarında hata ayıklayabilme, tasarım doğrulama, benzetim yeteneği. 4,5 1,2,3 B,D
4) Sayısal devre tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme. 4,5 1,2,3 B,D
5) Takım çalışması 6 3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 ENTEGRE DEVRELER: NE/NİÇİN/NASIL, FPGA VE ASIC SÜREÇLERİ, MOS TRANSİTÖRLERİ, CMOS SÜRECİ, CMOS LOJİĞİ Ders Kitabı
2 VERİLOG VE SAYISAL TASARIM PRENSİPLERİ. BELLEKSİZ MANTIK,  VERİ YOLU, TOPLAYICI, ELDE KORUYAN AĞAÇ YAPILARI, ÇARPICILAR, ÖNCELİK KODLAYICI. Ders Kitabı
3 VERİLOG VE SAYISAL TASARIM PRENSİPLERİ. ARDIŞIK LOJİK, SAYAÇLAR, SONLU DURUM MAKİNELERİ, MERKEZİ İŞLETİM BİRİMİ TASARIMI. Ders Kitabı
4 TASARIM DOĞRULAMA KAVRAMLARI, BENZETİM, KOD KAPSAMA. Ders Kitabı
5 ARA SINAV I Ders Kitabı
6 SAYISAL TASARIM PRENSİPLERİ. ZAMANLAMA, BORUHATTI, KAYNAK PAYLAŞIMI, EL SIKIŞMA. Ders Kitabı
7 UART, RS232, I2C, SPI PROTOKOLLERİ Ders Kitabı
8 PS/2 FARE/KLAVYE ARA YÜZ Ders Kitabı
9 BELLEK OLUŞUMU, FIFO, BLOK RAMS, DIŞ  RAM BELLEKLER. Ders Kitabı
10 VGA Ders Kitabı
11 SENSÖRLER, ADC, DAC, PWM, MOTOR KONTROL Ders Kitabı
12 YONGA ÜSTÜ SİSTEM TASARIMI. MİKRODENETLEYİCİLER Ders Kitabı
13 ARA SINAV II Ders Kitabı
14 PROJE SUNUMLARI -
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı   FPGA PROTOTYPING BY VERILOG EXAMPLES BY PONG P. CHU, WILEY
Diğer Kaynaklar THE ART OF HARDWARE ARCHITECTURE, MOHIT ARORA, SPRINGER A BAKER'S DOZEN REAL ANALOG SOLUTIONS FOR DIGİTAL DESIGNERS BY BONNIE BAKER, ELSEVIER THE VERILOG HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE, FIFTH EDITION BY D. E. THOMAS
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Sınavlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Ödev 2 10
Laboratuvar  Çalışması 10 10
Dönem Projesi 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5  
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (toplam ders ve lab saati x 14 hafta) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 2 2 4
Proje 1 30 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     139
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.56
Dersin AKTS Kredisi     6
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAZILIM GELİŞTİRME METODOLOJİLERİ CSE212 2 2 + 2 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE114 – Bilgisayar Programlamanın Temelleri
 
Dersin Dili İNGİLİZCE
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Tacha Serif
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin nesne temelli program tasarım yapıları ve yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar, nesne temel kavramları: Sınıflar ve varlıklar, tekli ve çoklu kalıtım, nesne hiyerarşileri ve nesne tabanlı program geliştirme. Nesneye dayalı gereksinimler ve tasarım ilkeleri, teknikler ve modelleme notasyonları. Nesneye dayalı modelleme teknikleri, atik işlemler ve tasarım modellerinin koda dönüştürülmesi, modelleme ve yazılım geliştirme uygulamaları, bileşen tabanlı yazılım geliştirme ve yazılım mimarileri. Java ile uygulama geliştirme ve dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Nesnel programlam yapıları konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme.   1,6 1,2 A,C,D
2) Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında nesnel program (Hiyerarşi dizaynı, sınıflar ve metodlar) tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 3,4,6 1,2,3 B,C,D
3) Görsel arayüz (fare, pencere, button) bulunduran  çok iş parcacıklı interaktif yazılım geliştirme konularında bilgi ve gerçekleme kabiliyeti. 1,4,6 1,2,3 A,C
4) Nesnel programlar geliştirmek amacıyla gerekli olan güncel teknolojiler konusunda bilgi ve etkin bir şekilde kullanabilme kabiliyeti. 4,6 1,2,3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 NESNEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Ders Kitabı
2 OBJELER & SINIFLAR Ders Kitabı
3 METOD ÇAĞRILARI & TÜR GEÇİŞLERİ Ders Kitabı
4 DATA YAPILARI & DİZİLİM VE DİZİLİM LİSTELERI Ders Kitabı
5 KALITIM Ders Kitabı
6 ÇOKBİÇİMLİLİK Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 İSTİSNA YAKALAMA Ders Kitabı
9 DOSYA G/Ç Ders Kitabı
10 OBJE SERİLEME Ders Kitabı
11 GRAFİK KULLANICI ARAYÜZÜ DİZAYNINA GİRİŞ Ders Kitabı
12 ARA SINAV II Ders Kitabı
13 ÇOKİŞPARÇACIKLILIK & ÇOKİŞPARCACIKLI GRAFİK ARAYÜZÜ Ders Kitabı
14 VERİTABANLARI (JDBC) Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar JAVA: HOW TO PROGRAM, BY H.M.DEITEL & P.J. DEITEL (8TH EDITION) ISBN 0-13-136483-9. JAVA IN A NUTSHELL: A DESKTOP QUICK REFERENCE, BY DAVID FLANAGAN, O’REILLY (5TH EDITION)
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 42
Ödev 6 15
Laboratuvar  Çalışması 12 20
Dönem Projesi 1 23
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 2 1,5 3
Ödev 6 3 18
Proje 1 30 30
Final 1 1,5 1,5
Toplam İş Yükü     128,5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,14
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALGORİTMA ANALİZİ CSE311 5 3 +2 4 7
 
Ön Koşul Dersleri CSE114 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Onur Demir
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin programlama dillerini modern tasarım yöntemleri kullanarak tasarlanması ve tasarlanan dillerin modern geliştirme araçları kullanarak gerçeklenmesi konularında bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Algoritma tasarımı kavramları ve algoritma karmaşıklık analizi bilgisi, özyinelemeli eşitliklerin çözülmesi ve ispatlanması, seviye ve büyüme hızına formel ve sezgisel giriş, kaba kuvvet yaklaşımı, böl ve yönet yaklaşımı, dinamik programlama, aç gözlü yaklaşım, çizge algoritmaları ve NP teorisi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Algoritma analizi konusunda yeterli bilgi; teorik ve deneysel metodlarla sıralı ve özyinelemeli algoritmaları analiz etme becerisi; NP teorisi hakkında yeterli bilgi.   1,5,6 1,2,3 A,B,C
2) Algoritma tasarım teknikleri ve temel problemlerin algoritmik çözümleri hakkında yeterli bilgi 1,3 1,2,3 A,B,C
3) Tasarım tekniklerini problemleri modelleme ve çözme için kullanma becerisi; Temel algoritmaları karışık problemlere uyarlama becerisi. 1,2,3,6 1,2,3 A,B,C
4) Algoritma tasarlama ve geliştirme için gerekli araçları kullanma becerisi. 4,6 1,2,3 B
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 TEORİK ALTYAPI Ders Kitabı, Ders Notları
2 VERİMLİLİK, ANALİZ ve BÜYÜME HIZI Ders Kitabı, Ders Notları
3 ÖZYİNELEME Ders Kitabı, Ders Notları
4 ÖZYİNELEME II Ders Kitabı, Ders Notları
5 KABA KUVVET ALGORİTMALARI Ders Kitabı, Ders Notları
6 BÖL VE YÖNET I Ders Kitabı, Ders Notları
7 BÖL VE YÖNET II, VİZE I Ders Kitabı, Ders Notları
8 DİNAMİK PROGRAMLAMA I Ders Kitabı, Ders Notları
9 DİNAMİK PROGRAMLAMA II Ders Kitabı, Ders Notları
10 AÇGÖZLÜ YAKLAŞIM Ders Kitabı, Ders Notları
11 ÇİZGE ALGORİTMALARI VİZE II Ders Kitabı, Ders Notları
12 ÇİZGE ALGORİTMALARI II Ders Kitabı, Ders Notları
13 NP TEORİSİ Ders Kitabı, Ders Notları
14 GÖZDEN GEÇİRME Ders Kitabı, Ders Notları
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı R. Neapolitan, and K. Naimipour, Foundations of Algorithms
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 71
Ödev 3 22
Dönem Projesi 5 7
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.     X      
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   X        
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 5 5 25
Proje 3 14 42
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     176
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROGRAMLAMA DİLLERİ CSE351 2 2 + 2 3 7
 
Ön Koşul Dersleri CSE114 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Gürhan Küçük
Dersin Yardımcıları Kemal Çağrı Serdaroğlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin programlama dillerini modern tasarım yöntemleri kullanarak tasarlanması ve tasarlanan dillerin modern geliştirme araçları kullanarak gerçeklenmesi konularında bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Programlama dillerinin tasarımı ve gerçekleştime ilkeleri, dil sözdizimi (anlamsal özellikleri, BNF, ayırma), dil işlemciler (derleyiciler, yorumlayıcılar), temsil şekilleri (veri yapıları, kontrol yapıları ve bağlayıcılar) ve stiller (prosedürel, fonksiyonel programlama, mantıksal programlama, modüler programlama, nesne yönelimli programlama), dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Programlama dilleri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme  için uygulayabilme.   1,6 1,2 A,C,D
2) Derleyici önyüzlerini (sözlüksel, sözdizim ve anlamsal analiz adımları) gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 3,4,6 1,2,3 B,C,D
3) Değişik programlama dillerindeki program yapılarını (isimler, bağlam, tip kontrolü, kapsamlar) açıklayabilme, kullanabilme, karşılaştırabilme. 1,6 1,2,3 A,C
4) Programlama dilleri tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme. 4,6 1,2,3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 GİRİŞ, DİL TASARLAMA, MAKİNA MİMARİSİ  
2 SÖZLÜKSEL ANALİZ  
3 SÖZDİZİM ANALİZİ I (GRAMER, TÜRETİM)  
4 SÖZDİZİM ANALİZİ II (AYRIŞTIRMA AĞAÇLARI, BULANIKLIK)  
5 ANLAMSAL ANALİZ (STATİK ANLAMBİLİM)  
6 ANLAMSAL ANALİZ (DİNAMİK ANLAMBİLİM)  
7 ARA SINAV I  
8 İSİMLER, BAĞLAM, TİP KONTROLÜ, KAPSAMLAR  
9 VERİ TİPLERİ, İFADELER VE ATAMA DEYİMLERİ  
10 DEYİM-SEVİYESİ KONTROL VERİ TİPLERİ  
11 ALTPROGRAMLAR (AKA, KAPSAM VE PARAMETRE TRANSFERİ)  
12 ALTPROGRAM GERÇEKLENMESİ  
13 ARA SINAV II  
14 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA İÇİN DESTEK  
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı SEBESTA, R.W., “CONCEPTS OF PROGRAMMING LANGUAGES”, 10th Ed., PEARSON (DERS KİTABI) PRATT, T.W., ZELKOWITZ, M.V., “PROGRAMMING LANGUAGES, DESIGN AND IMPLEMENTATION”, PRENTICE HALL
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Ödevler, 1) sözlüksel analiz, 2) sözdizim analizi, 3) anlamsal analiz, 4) statik ve dinamik kapsamlar, 5) altprogram gerçeklenmesi ve 6) parameter transferi konularını kapsar. Dönem projesi bir çevirmenin tasarımı ve gerçeklenmesini içerir.
Sınavlar Ara sınavlardan ilk sınav, dil değerlendirmesi ve derleyici adımlarını,  ikinci sınav da isimler, tipler, kapsamlar ve altprogramları kapsar. Final sınavı tüm konuları kapsar.
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 15
Laboratuvar  Çalışması 8 15
Dönem Projesi 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
   
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X          
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. X          
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
   
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 5 4 20
Proje 1 50 50
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     179
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.16
Dersin AKTS Kredisi     7
         
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU CSE323 5 3 + 0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri CSE221 – Mantık Tasarım İlkeleri CSE232 – Sistem Programlama
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Esin Onbaşıoğlu
Dersin Yardımcıları Ahmet Atasoy
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar donanımının genel tasarım prensipleri konusunda bilgi kazanmasını ve bu tasarımların modern geliştirme araçları kullanarak gerçeklenmesi konusunda beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Veriyolları, saklayıcılar, komut yürütme döngüsü, kontrol birimi tasarımı metodları, bilgisayar aritmetiği, RAM, ROM, çağrışımsal bellek, önbellek, sanal bellek, girdi/çıktı, boruhattı, RISC mimarisi, çok işlemcili sistemler, disiplinlerarası dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilgisayar organizasyonu konusunda yeterli bilgi birikimi (kontrol birimi tasarımı metodları, bilgisayar aritmetiği, RAM, ROM, çağrışımsal bellek, önbellek, sanal bellek, girdi/çıktı).   1 1 A
2) Bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, temel bilgisayar donanımını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme becerisi.   2,4 1,2,4 A,C
4) Bilgisayar donanımını tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli modern araç ve teknikleri bulma, seçme ve kullanma becerisi.   4 1,2,4 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 GİRİŞ Ders Kitabı
2 Veriyolları, saklayıcılar, komut yürütme döngüsü Ders Kitabı
3 Fiziksel bağlantılı kontrol Ders Kitabı
4 Mikroprogram kontrol Ders Kitabı
5 bilgisayar aritmetiği Ders Kitabı
6 bilgisayar aritmetiği Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 RAM, ROM, çağrışımsal bellek Ders Kitabı
9 önbellek Ders Kitabı
10 önbellek Ders Kitabı
11 sanal bellek Ders Kitabı
12 ARA SINAV II Ders Kitabı
13 girdi/çıktı Ders Kitabı
14 boruhattı, RISC mimarisi, çok işlemcili sistemler Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu William Stallings, “Computer Organization and Architecture”, Pearson
Diğer Kaynaklar Morris Mano, “Computer System Architecture”, Prentice-Hall A. Tanenbaum, “Structured Computer Organization”, Prentice-Hall D.A. Patterson, J.L. Hennessy, “Computer Organization and Design”, Morgan Kaufmann
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 70
Ödev 5 30
Laboratuvar  Çalışması    
Dönem Projesi    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. x
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x          
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.     x      
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.   X        
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.   x        
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.     X      
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. X          
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X          
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 60
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 5 7 35
Proje      
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.0
Dersin AKTS Kredisi     6
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOSYA ORGANİZASYONU CSE341 5 2 + 2 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE211 – VERI YAPILARI
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Dionysis Goularas
Dersin Yardımcıları Abdullah Yıldız
Dersin Amacı The aim of this course is to provide students with knowledge and abilities to understand and implement file structures and a basing understanding of databases
Dersin İçeriği The course is on structure, organization and processing of files and database management systems. The topics include fundamental file organization concepts, physical characteristics of storage media, sequential and direct file organizations, file sorting methods, tree index structures and their maintenance, hashing techniques for static and expandable files, introduction to database management systems (basic concepts, architecture, and components), overview of data models, relational algebra and query languages and query processing techniques.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Adequate knowledge in programming language concepts; ability to use theoretical and applied information in order to understand and implement various types of file structures and their corresponding algorithms. 1 1,2,3 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Introduction & Physical Storage Media Ders Kitabı
2 File Management & Sequential Files Ders Kitabı
3 Direct Files & Hashing – I Ders Kitabı
4 Direct Files & Hashing - II Ders Kitabı
5 Indexed Sequential File Organization Ders Kitabı
6 Bits of Information Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 Binary Tree Structures: BST, AVL and IPR Trees Ders Kitabı
9 B-Trees and Derivatives Ders Kitabı
10 Tries & Patricia Trees Ders Kitabı
11 Sorting & Merging I Ders Kitabı
12 Sorting & Merging II Ders Kitabı
13 Introduction to Databases Ders Kitabı
14 Entity-Relationship Model-Review Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Tharp, A. L., File Organization and Processing, John Wiley & Sons, 1988
Diğer Kaynaklar Salzberg, B., File Structures: An Analytical Approach, Prentice Hall, 1988 Folk, M. J., Zoellick, B., Riccardi, G., File Structures: An Object-Oriented Approach with C++, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1998 Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. Database System Concepts, 4th Edition, McGraw Hill, 2001 (Parts 1, 2, and 4) Ramakrishnan, R., Gehrke, J., Database Management Systems, 3rd Edition, McGraw Hill, 2003 (parts I and III)
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 3 17
Laboratuvar  Çalışması 14 33
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.    
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.      
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.            
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 13 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 3 5 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.12
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
  İŞLETİM SİSTEMLERİ TASARIMI CSE 331 6 3 + 2 4 7
 
Ön Koşul Dersleri CSE 211, CSE 232
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler  Şebnem Baydere
Dersin Yardımcıları Kemal Çağrı Serdaroğlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin modern işletim sistemlerinin genel tasarım prensipleri ve eşzamanlı programlama konusunda bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Gerçek hayat problemlerinin çözümü ve geliştirilen sistemlerin etkin bakımı sırasında ihtiyaç duyulan temel İşletim sistemi kavramları ve işletim sistemi çekirdeği temel bileşenleri ile bu bileşenlerin tasarım prensipleri, gerçek işletim sistemi çekirdeği üzerinde uygulamalar.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.    Gerçekçi donanım kısıtları ile görev yönetimi ve senkronizasyon çağrıları prensiplerini kullanarak tasarım yapar 3,4 1,2,3 A,C,D
2.    Sanal bellek sistemleri için bellek yönetimi tasarım prensiplerini bilir 3,4 1,2 A,C,D
3.    Dosya sistemi ve ikincil bellek yönetim sistemi tasarım prensiplerini bilir 3,4 1,2 A,C,D
4.    Çoklu-görev ve çoklu-alt-görev sistemleri için sistem çağrılarının tasarımında modern işletim sistemi tekniklerini bilir ve kullanır 3,4,5 1,2,3 A,C,D
5.    Gerçekçi kısıtları içeren  eşzamanlı sistem tasarımında modern işletim sistemi bileşenleri ve araçlarını bilir ve kullanır 3,4,5 1,2,3 C,D
6.    İşletim sistemi çekirdeğinin tasarım problemlerinin analizi için veri toplar ve deney tasarlar 5 3 C,D
7.    Disiplin içi takım çalışması ve bireysel çalışma yapabilir 6 3 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D:Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve işletim sistemlerinin tarihsel gelişimi  
2 Görev ve alt-görev kavramı: yaratma ve ortam geçişleri  
3 İşbirlikçi ve bağımsız görevler, görevler arası iletişim, atomik işlem, yarış durumu  
4 Senkronizasyon problemi: ortak dışlama, kritik kod, kilitlerin gerçeklenmesi  
5 Klasik senkronizasyon problemleri, sonlu tamponlar, çizelgeleme kısıtları, semaforlar  
6 İşlemci çizelgeleme algoritmaları  
7 Arasınav  I  
8 Monitorler, durum değişkenleri,  ölükilitler  
9 Bellek yönetimi, sıralı alan atama, base ve bound yazmaçları  ile bellek koruma, segmentasyon, sayfalama, TLB  
10 Sanal Bellek, istek bazlı sayfalama, sayfa yerdeğiştirme algoritmaları, işlem seti, thrashing  
11 İkincil bellek yönetimi prensipleri, disk alanı atama, disk çizelgeleme  
12 Arasınav  II  
13 Dosya sistemi tasarımı  
14 Atomik disk operasyonları, güvenlik ve koruma
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı A.Silberschatz et al, “Operating System Concepts”, Addison Wesley
Diğer Kaynaklar Ders notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab notları: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pagesA. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, Prentice Hall G. Nutt, “Operating Systems, Addison Wesley
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 57
Kısa Sınav 2 7
Ödev 3 21
Proje 1 15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (sınav haftası dahil x toplam ders ve lab  saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 5 10
Ödev 3 4 12
Proje 1 20 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OTAMAT TEORİSİ VE BİÇİMSEL DİLLER CSE354 6 3 + 1 3 6
 
Ön Koşul Dersleri MATH 154 – KESİKLİ MATEMATİK
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç.Dr. Emin Erkan Korkmaz
Dersin Yardımcıları Çağrı Yeşil
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere kesikli hesap işlemlerini yapan sistemleri tasarlayıp analiz edebilmeleri için gerekli teorik bilgilerin  sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Soyut makinalar ve bu makinalara karşılık düşen biçimsel  diller arecılığı  ile kurulan bilgisayarların matematiksel modellerinin teorisi. Biçimsel  diller, gramerler, sonlu durum makinaları, düzenli kümeler, düzenli ifadeler,sonlu durum modellerinin sınırları, itmeli otomat, bağlam duyarsız diller, Turing makinaları, etkin hesaplanabilirlik, çözülemeyen karar problemleri.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)     Soyut makine modellerini ve biçimsel dilleri anlamak için gerekli bilgi. 1 1,2 A,C
2)     Çeşitli biçimsel dilleri kabul edebilecek soyut makelina modellerini tasarlama becerisi. 1 1,2 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Giriş, Kanıt Yöntemleri Ders Kitabı
2 Sonlu Otomatlar Ders Kitabı
3 Düzenli İfadeler Ders Kitabı
4 Düzenli Dillerin Özellikleri Ders Kitabı
5 Düzenli Dillerin Karar Özellikleri Ders Kitabı
6 Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve Belirsizlik Ders Kitabı
7 İtmeli Otomatlar Ders Kitabı
8 İtmeli Otomatlar ve Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Denkliği Ders Kitabı
9 Bağlamdan Bağımsız Gramerler Üzerindeki İşlemler Ders Kitabı
10 Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Kapalılık Özellikleri Ders Kitabı
11 Turing Makinaları ve Karmaşıklık Ders Kitabı
12 Farklı Turing Makine Modelleri Ders Kitabı
13 Kara Verilen ve Verilemeyen Problemler Ders Kitabı
14 NP-Tam Problemler Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Automata Theory, Languages and Computation, by John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. (Pearson - 3rd Edition)
Diğer Kaynaklar
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 64
Ödev 4 36
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   X        
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) 13 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 4 6 24
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     137
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.48
Dersin AKTS Kredisi     6
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ CSE344 6 3 + 0 3 6
 
Ön Koşul Dersleri CSE211 – Veri yapıları
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Ayşe Küçükyılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsaminda yazılım mühendisliğinin esasları ele alınacaktır. Öğrenciler, yazılım geliştirme süreç modelleri,  sistem gereksinim  mühendisliği ve ilgili tanımlama ile gerçekleme yöntemleri konusunda bilgilendirilecektir. Öğrencilerin gerçekçi problemler karşısında geçerli mühendislik kararları alarak, tasarım, gerçekleme ve test konusunda teorik bilginin yanı sıra pratik deneyim kazanmasını hedeflenmektedir. Dönem projesi yoluyla, öğrenciler, CASE araçları ve nesne-tabanlı yazılım geliştirme konularında pratik yapma fırsatı bulacaklardır.
Dersin İçeriği Yazılım geliştirme süreç modelleri ve yazılım yaşam döngüsü, gereksinim analiz ve belirtimi, Unified Modeling Language ile nesne-tabanlı yazılım modelleme ve CASE araçları ile nesne-tabanlı yazılım geliştirme, yazılım kalite kontrolü, teslim ve bakım süreci, dönem projesi ile yazılım mühendislik süreçlerinin uygulanması.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)    Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme süreç modelleri ile ilgili bilgi 1,2, 1,2 A
2)    Yazılım gereksinim analizi ve belirtimi konusunda bilgi ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,4 A, D
3)    Sistem ve nesne tasarımı konusunda bilgi ve modelleri koda aktarma becerisi 1,2,3,4 1,2,4 A, D
4)    CASE araç ve ortamlarını tasarım ve gerçekleme aşamalarında kullanma becerisi 1,2,3,4 1,2,4 A, D
5)    Yazılım test ve kalite süreçleri konusunda bilgi ve uygulama becerisi 1,2,3,4 1,2,4 A,D
6)    Dönem projesi dahilinde grup içinde çalışma becerisi edinilmesi 6,7 4 D
7)    Profesyonel ve etik sorumluluklar ve mühendislik uygulamalarının toplumsal etkileri üzerine genel bilgi 9,11 1,4 A
8)    Proje, risk ve değişiklik yönetimi konularında genel bilgi 10 1,4 A
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D:Proje
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Yazılım mühendisliği nedir? Sommerville, chapter 1.1
2 Gereksinim ve tasarım modelleme aracı olarak UML Bruegge, Bernd, chapter 1.1
3 Yazılım yaşam döngüsü Sommerville, chapters 1.2
4 Yazılım geliştirme süreç modelleri: Şelale, hızlı prototipleme, spiral çevik modeller Sommerville, chapters 1.2
5 Yazılım geliştirme süreç modelleri: Şelale, hızlı prototipleme, spiral çevik modeller Sommerville, chapters 1.3
6 Yazılım geliştirme süreç modelleri: Şelale, hızlı prototipleme, spiral çevik modeller Sommerville, chapters 1.3
7 Yazılım gereksinim analizi ve belirtimi Sommerville, chapters 1.4
8 Vize -
9 Yazılım tasarımı – tasarım doğrulama Sommerville, chapters 1.5
10 Yazılım gerçekleştirimi Sommerville, chapter 1.7
11 Yazılım test ve kalite kontrolü Sommerville, chapter 1.8
12 Yazılımın evrimi Sommerville, chapter 1.9
13 Proje sunumları -
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Sommerville, Ian. Software Engineering, Global Edition, 10th Edition. Pearson (Intl), 2016.
Diğer Kaynaklar Bruegge, Bernd. Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java: Pearson New International Edition, 3rd Edition. Pearson (Intl), 2013.
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste kullanılan tüm materyal COADSYS ders sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
Ödevler Verilen ödevler COADSYS ders sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
Sınavlar Sınavlar ve çözümleri COADSYS ders sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 20
Ödev 1 13
Bağımsız değerlendirme ve katılım 1 13
Dönem projesi 1 54
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftaları hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Vize 1 2 2
Proje 1 70 70
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.2
Dersin AKTS Kredisi     6
       
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ CSE348 6 2 + 2 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE211 – VERI YAPILARI
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Dionysis Goularas
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere veritabanı yönetim sistemleri ile ilgili prensipler ve konular hakkında yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Tasarım algoritmaları ve uygulamaları; varlık-ilişki modeli; hiyerarşik, ağ, ilişkisel veritabanları; sorgu dilleri; ilişkisel cebir ve hesaplama; veri bağlılıkları; normal formlar; tutarlılık, bütünlük ve güvenlik sorunları, dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Veritabanı sistemleri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme  için uygulayabilme.   1,2,3,4 1,2,3,4 A,C,D
2) Kurallara ve standartlara uygun veritabanlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 1,2,3,4,6 1,2,3,4 A,C,D
3) SQL dilinden mühendislik problemlerinin ihtiyaçları doğrultusunda veritabanı uygulamaları oluşturmak ve veritabanı uygulamalarını kullanmak için faydalanabilme. 1,2,3,4,6 1,2,3 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
   
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Ders Kitabı
2 Varlık-İlişki Modeli Ders Kitabı
3 Genelleştirme, Kümeleme, V-İ Şeması Tasarımı Ders Kitabı
4 İlişkisel Cebir Ders Kitabı
5 Sorgu İşleme Ders Kitabı
6 Veritabanında Değiştirme, Görünüşler Ders Kitabı
7 SQL I Ders Kitabı
8 SQL II Ders Kitabı
9 Bütünlük Kısıtlamaları Ders Kitabı
10 İlişkisel Veritabanı Tasarımı Ders Kitabı
11 Tetik ve Prosedürler Ders Kitabı
12 Arasınav Ders Kitabı
13 Ağ Tabanlı Uygulama Tasarımı, XML ve XSLT Ders Kitabı
14 Normalleştirme, Normal Formlar Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2003.
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://aksayan.com/abs/courses/courseInfo.php?course_id=1&co_id=7 Lab Materyali: http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/course/view.php?id=2 Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., Database System Concepts, 5th Edition, McGraw-Hill, 2005. Celko, J., SQL Puzzles & Answers, Morgan Kaufmann Publishers, 1997. Gruber, M., Mastering SQL, Sybex, 2000. Ladanyi, H., SQL, Sams Publishing, 2000. Ünal Yarımağan, Veri Tabanı Sistemleri, Akademi ve Türkiye Bilişim Vakfı, 2000.
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 39
Ödev 3 7
Laboratuvar  Çalışması 10 39
Dönem Projesi 1 15
Toplam    100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.     X      
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) 13 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 3 2 6
Proje 1 34 34
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.0
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI CSE471 7 3 + 2 4 8
 
Ön Koşul Dersleri ES 224 – SİNYALLER VE SİSTEMLER
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Tacha Serif
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar ağlarının en alt katmanındaki veri iletişiminden, en üst katmandaki protokollere kadar olan spektrumda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve modern araçlar kullanarak ağlar üzerinde analiz, izleme, iyileştirme ve her katman için geliştirme yapabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Veri haberleşmesinin temelleri, çoğullama, analog ve dijital veri iletişimi, fiziksel veri iletişimi ortamı, bilgisayar ağları mimarileri, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, yerel ağ protokolleri, ortam ulaşım kontrolü (MAC) protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, hata kontrolü, kayan pencere protokolü, yol bulma katmanı, ağ seviyesi adresleme, uygulama katmanı. TCP/IP suiti, IP Yönlendirme protokolü, TCP ve UDP protokolleri. Java ile uygulama geliştirme ve dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Modern ağ teknolojilerini hız, ulaşım tekniği ve topoloji açısından anlıyabilme ve kıyaslayabilme   1,6 1,2 A,C,D
2) Yerleşim alanı ulaşım ağları (Noktadan noktaya erişim, çevirmeli modem, ADSL, kablo modem), Protokol katmanı yığıtı, istemci/sunucu mimarisi, uygulama katmanı uygulamaları (Telnet, FTP, DNS, HTTP, SMTP) gibi konuları açıklayabilme. 3,4,6 1,2,3 A,B,C,D
3) Transport katmanı servisleri, Güvenli ve güvensiz veri transferi, TCP Protokolü, UDP Protokolü içeren Transport katmanını inceleyebilme ve analiz edebilme. 1,6 1,2,3 A,B
4) Ağ katmanı servisleri, Yöneltme, IP Protokolü, IP adresleme konularında bilgi ve analiz kullanarak yeni IP/Ağ yapıları oluşturabilme. 1,6 1,2,3 B,D
5) Veri Bağı Katmanları Servisleri, Ethernet, Simgeli Halka, Hata sezimi ve düzeltimi, ARP içeren Veri bağı katmanı ve yerel alan ağları katmanlarını açıklayabilme ve kıyasyabilme. 1,6 1,2,3 A,B,D
6) Çeşitli programlama dilleri ve modern geliştirme araçlarını kullaranarak bilgisayar ağları uygulamaları ve protokolleri gelistirebilme. 3,4,6 1,2,3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ Ders Kitabı
2 UYGULAMA KATMANI Ders Kitabı
3 UYGULAMA KATMANI: PROTOKOLLER Ders Kitabı
4 TRANSPORT KATMANI: TRANSPORT SERVİSLERİ Ders Kitabı
5 TRANSPORT KATMANI: GÜVENLİ VERİ TRANSFERİ Ders Kitabı
6 TRANSPORT KATMANI: TRANSPORT PROTOKOLLERİ Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 AĞ KATMANI: ADRESLEME Ders Kitabı
9 AĞ KATMANI: YÖNLENDİRME Ders Kitabı
10 VERİ BAĞI KATMANI: SERVİSLER Ders Kitabı
11 VERİ BAĞI KATMANI: HATA SEZİMİ VE DÜZELTİLMESİ Ders Kitabı
12 VERİ BAĞI KATMANI:ÇOKLU ERİŞİM PROTOKOLLERİ Ders Kitabı
13 ARA SINAV II Ders Kitabı
14 FİZİKSEL KATMAN Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar COMPUTER NETWORKİNG, BY J. F. KUROSE & K.W. ROSS (6TH EDİTİON)   COMPUTER NETWORKS, BY ANDREW S. TANENBAUM (5TH EDİTİON)
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 47
Ödev 5 15
Laboratuvar  Çalışması 14 15
Dönem Projesi 1 23
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 1,5 3
Ödev 5 4 20
Proje 1 60 60
Final 1 1,5 1,5
Toplam İş Yükü     200,5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,02
Dersin AKTS Kredisi     8
       
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
  İŞLETİM SİSTEMLERİ PRATİĞİ CSE 336 7 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE 336
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Şebnem Baydere
Dersi Verenler Prof. Şebnem Baydere
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin modern işletim sistemlerinin genel tasarım prensipleri ve eşzamanlı programlama konusunda pratik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Temel İşletim sistemi kavramları ve işletim sistemi çekirdeği temel bileşenleri hakkında pratik uygulamalar. Çoklu-görev ve çoklu-alt-görev uygulama geliştirme sırasında ihtiyaç duyulan işletim sistemi kavramları
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
8.    İşletim sistemi çekirdeği bileşenleri ve tasarım prensiplerini bilir 3,4 1,2 A,C,D
9.    Çoklu-görev ve çoklu-alt-görev sistemleri için sistem çağrılarının tasarımında modern işletim sistemi tekniklerini bilir ve kullanır 3,4,5 1,2 A,C,D
10. Gerçekçi kısıtları içeren  eşzamanlı sistem tasarımında modern işletim sistemi bileşenleri ve araçlarını bilir ve kullanır 3,4,5 1,2 C,D
11. İşletim sistemi çekirdeğinin tasarım problemlerinin analizi için veri toplar ve deney tasarlar 5 1,2 C,D
   
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D:Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve işletim sistemlerinin tarihsel gelişimi  
2 Görev ve alt-görev kavramı  
3 İşbirlikçi görevler  
4 Görevler arası haberleşme  
5 Senkronizayon Problemi  
6 Bellek Yönetimi Prensipleri  
7 Ara sınav  
8 İkincil bellek yönetimi prensipleri  
9 Dosya sistemi tasarımı prensipleri  
10 Pratik çalışma  
11 Pratik çalışma  
12 Pratik çalışma  
13 Pratik çalışma  
14 Pratik çalışma
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı A.Silberschatz et al, “Operating System Concepts”, Addison Wesley
Diğer Kaynaklar A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, Prentice Hall G. Nutt, “Operating Systems, Addison Wesley
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 10
Ödev 4 20
Proje 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X    
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi x
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (sınav haftası dahil x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 4 5 15
Proje 1 30 25
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR MİMARİLERİ CSE427 6,7,8 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE323 – BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Gürhan Küçük
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar mimarisinin temellerini sunarak düşük makine seviyelerinde donanım ve yazılımın rollerini anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bilgisayar tasarımının temel ilkeleri, komut kümesi ilkeleri, boruhattı ve boruhattı tehlikeleri, komut düzeyinde parallellik, boruhattı tehlikelerinin önlenmesi, statik ve dinamik komut çizelgeleme mekanizmaları, bellek hiyerarşisi tasarımı.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilgisayar mimarisi konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme  için uygulayabilme.   1,6 1,2 A,C
2) Çeşitli ölçütlerle değişik mimarileri ve organizasyonları karşılaştırabilme, açıklayabilme. 8,11 1,2 A,C
3) Statik ve dinamik buyruk çizelgeleme metodları hakkında yeterli bilgi ve bu metodları uygulayabilme. 2,6 1,2 A,C
4) Süperskalar boruhat işlemciler, dinamik dallanma tahmini, eşzamanlı çok iş-parçacıklı, çok çekirdekli işlemciler ve bellek hiyerarşisi konularında yeterli bilgi birikimi. 1,8,11 1,2,4 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 GİRİŞ  
2 BAŞARIM VE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI  
3 BUYRUK SETİ PRENSİPLERİ, MIPS BUYRUK SETİ  
4 TEMEL BORUHATTI TEORİSİ, ÇOK ÇEVRİMLİ İŞLEMLER  
5 BUYRUK SEVİYESİ PARALELLİK, BORUHATTI PROBLEMLERİ  
6 DALLANMA CEZALARININ DÜŞÜRÜLMESİ  
7 ARA SINAV I  
8 STATİK ÇİZELGELEME  
9 DİNAMİK ÇİZELGELEME  
10 SÜPERSKALAR İŞLEMCİLER, YAZMAÇ YENİDEN İSİMLENDİRMESİ  
11 BELLEK SİSTEMİ I – ÖNBELLEKLER  
12 BELLEK SİSTEMİ II – ANA VE SANAL BELLEK  
13 ARA SINAV II  
14 GÜNÜMÜZ VE GELECEKTEKİ İŞLEMCİLER  
 
KAYNAKLAR
Ders Notu HENNESSY, J., PATTERSON, D., “COMPUTER ARCHITECTURE: A QUANTITATIVE APPROACH”, 5th Ed., MORGAN KAUFMANN (DERS KİTABI)
Diğer Kaynaklar Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 1) işlemci başarımı, 2) Buyruk seti mimarisi, 3) boruhattı, 4) statik ve dinamik çizelgeleme, 5) bellek hiyerarşisi konularını kapsar.
Sınavlar Ara sınavlardan ilk sınav, işlemci başarımı, buyruk seti mimarisi, boruhattı ve dinamik dallanma tahmini konularını,  ikinci sınav da, statik ve dinamik çizelgeleme, süperskalar ve sırasız işleme, yazmaç yeniden isimlendirmesi ve bellek hiyerarşisi konularını kapsar. Final sınavı tüm konuları kapsar.
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 5 15
Ödev 5 15
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X  
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.     X      
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.     X      
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 3 6
Ödev 5 3 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ CSE439 5 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Onur Demir
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerde ağ güvenliği başta olmak üzere temel bilgisayar güvenliği, güvenlik sağlama ilkeleri, ve güvenlik için kullanılan araçlar, platformlar ve uygulamalar hakkında bilgi birikiminin oluşmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği CSE 439 ağ ve bilgisayar güvenliği hakkında bir derstir. Güvenlik Kavramları ve Terminolojisi, Tehditler, Ana Konular, Kriptoloji, Kriptanaliz, Tek ve İkili Anahtar Sistemleri, Hashing, Ağ güvenliği, Kimlik Denetimi, Email, IP and Ağ Güvenliği uygulamaları, Ağ Saldırı Tipleri, DoS saldırı ve savunmaları, Sistem güvenliği,  and Defenses, Saldorganlar, Saldırı Tespit Sistemleri, Kötü Niyetli Yazılım, Ağduvarları, İşletim Sistem kavramlarını içerir.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gizlilik, Bütünlük ve kimlik denetimi hakkında yeterli bilgi birikimi.   1 1,2 A,C
2) Tekli ve ikili anahtarlı şifreleme sistemleri ve kimlik denetimi  mekanizmaları hakkında yeterli bilgi birikimi. 1 1,2 A,C
3) Güvenlik platformları, araçları ve Kerberos, PGP, IPSEC gibi uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimi. 1 1,2 A,C
4) Ağ güvenliği konuları, saldırılar ve çözümleri hakkında yeterli bilgi birikimi. 1 1,2 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 TEMEL KAVRAMLAR – GÜVENLİK İLKELERİ, SALDIRILAR,SERVİSLER Ders Kitabı
2 KRİPTOLOJİ – AMAÇLAR, TARİHÇE, KRİPTANALİZ Ders Kitabı
3 TEK ANAHTARLI ŞİFRELEME Ders Kitabı
4 İKİLİ ANAHTARLI ŞİFRELEME, HASH Ders Kitabı
5 KİMLİK DENETİMİ Ders Kitabı
6 KERBEROS Ders Kitabı
7 VİZE I Ders Kitabı
8 IPSEC Ders Kitabı
9 AĞ GÜVENLİĞİ KAVRAMLARI, DOS SALDIRILARI Ders Kitabı
10 SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ Ders Kitabı
11 VİRÜSLER Ders Kitabı
12 FIREWALLLER Ders Kitabı
13 VİZE II Ders Kitabı
14 SUNUMLAR Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar Cryptography and Network Security Principles and Practices, 4th edition W. Stallings, ISBN 0-13-187316-4
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 60
Ödev 5 20
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.            
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 9 4 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Sunum 5 6 30
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     5
       
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAYISAL SİSTEM TASARIMI CSE425 7 3+0 3 5
   
Ön Koşul Dersleri CSE221 – MANTIK TASARIM İLKELERİ
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü  Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersi Verenler  Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersin Yardımcıları Abdullah Yıldız
Dersin Amacı Bu pratik, uygulamalı ders günümüzün en son elektronik tasarım otomasyonu programları kullanılarak sayısal lojik tasarım ve sistem seviyesinde tasarım süreçlerini tanıtır. Öğrenciler büyük ölçekli devreleri başlıca yapı blokları ve teknikleri kullanarak tasarım yapmayı öğrenirler. Bu derste daha çok uygulamaya özel entegre devre ile sahada programlanabilir kapı dizileri tasarım akışlarındaki ön uç tasarım süreçleri, ve kısa bir tanıtımla son uç tasarım süreçleri de irdelenir. Programlanabilir kapı dizileri kartları kullanarak bir sıra laboratuvar alıştırmalarıyla (teorik ders saatlerinde yapılacak) öğrenciler sayısal sistemlerin tasarım/doğrulama/gerçekleme süreçlerinde gereken yetkinliğe ulaşırlar.
Dersin İçeriği Entegre devreler, FPGA ve ASIC süreçleri, MOS transistorları, CMOS süreci, CMOS Lojiği. Verilog ve sayısal tasarım prensipleri. Veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek, gömülü-işlemciler, fikri haklar (tasarımlar). (davranışsal tasarım tanımlama, sistem bölme, kaydedici-öteleyici tasarım, donanım tanımlama dilleri (Verilog, VHDL), iş hattı tekniği, paralellik, kaynak paylaşımı, el sıkışma, tasarım doğrulama ve benzetme, yüksek düzeyde doğrulama dilleri, kod kaplam, yüksek düzeyde sentez, sahada programlanabilir kapı dizileri ile prototip geliştirme, kapı düzeyde zamanlama, test oluşturma, test-edilebilir tasarım. Tümleyen metal oksit yarı iletken süreci, tümleyen metal oksit yarı iletken lojiği, serim sentezi ve analizi. Laboratuvar deneyleri, bir dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sayısal sistem tasarım kavramları konusunda yeterli bilgi birikimi. 1,2,3,4,5 1,2 A,B,C,D
2) Sayısal devreleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 1,2,3,4,5 1,2,3 B,D
3) Sayısal devre tasarımlarında hata ayıklayabilme, tasarım doğrulama, benzetim, sentez yeteneği. 4,5 1,2,3 B,D
4) Sayısal devre tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme. 4,5 1,2,3 B,D
5) Takım çalışması 6 3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 ENTEGRE DEVRELER: NE/NİÇİN/NASIL, FPGA VE ASIC SÜREÇLERİ, TAM-ISMARLAMA, YARI-ISMARLAMA, STANDART HÜCRE BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENTEGRE DEVRE TASARIMI. Ders Kitabı
2 MOS TRANSİTÖRLERİ, CMOS SÜRECİ, CMOS LOJİĞİ. SERİM SENTEZİNE GİRİŞ. DRC. LVS. Ders Kitabı
3 VERİLOG VE SAYISAL TASARIM PRENSİPLERİ. DAVRANIŞSAL TASARIM TANIMLAMA, KAYDEDİCİ-ÖTELEYİCİ TASARIM Ders Kitabı
4 KOMBİNASYONEL & ARDIŞIK LOJİK TASARIM. SONLU DURUM MAKİNELERİ. BİLGİSAYAR ARİTMETİĞİ. VERİ YOLLARI. TOPLAYICILAR. ÇARPICILAR. FİKRİ HAKLAR (TASARIMLAR).  
5 TASARIM DOĞRULAMA KAVRAMLARI, BENZETİM, KOD KAPSAMA. Ders Kitabı
6 ARA SINAV I Ders Kitabı
7 ZAMANLAMA, BORUHATTI, KAYNAK PAYLAŞIMI, EL SIKIŞMA. Ders Kitabı
8 ÇOKLU DARBE BÖLGELERİ, ASENKRON/SENKRON FIFO, METASTABİL DURUM. Ders Kitabı
9 YÜKSEK DÜZEYDE SENTEZ, KAPI DÜZEYİNDE BENZETİM. Ders Kitabı
10 BELLEK OLUŞUMU, FIFO, BLOK RAMS, DIŞ RAM BELLEKLER. Ders Kitabı
11 RS232, VGA, HDMI, LCD, SPI, PCI, I2C Ders Kitabı
12 TEST OTOMASYONU, BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENTEGRE DEVRE TESTİ, TEST EDİLEBİLİR TASARIM, OTOMATİK TEST DESENİ ÇIKARTMA Ders Kitabı
13 ARA SINAV II Ders Kitabı
14 PROJE SUNUMLARI -
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı   MODERN VLSI DESIGN BY WAYNE WOLF,  PRENTICE-HALL
Diğer Kaynaklar ART OF HARDWARE ARCHITECTURE BY MOHIT ARORA, SPRINGER. FPGA PROTOTYPING BY VERILOG EXAMPLES BY PONG P. CHU, WILEY.
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Ödevler cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Sınavlar cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Ödev 2 5
Laboratuvar  Çalışması 10 15
Dönem Projesi 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.   X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.   X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.   X
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 2 4 8
Ödev 2 4 8
Proje 1 40 40
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.85
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ CSE462 1 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç.Dr. Emin Erkan Korkmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere yapay zeka konusundaki temel teknik ve yöntemler konusunda bilgi sağlamak ve öğrencilerin yapay zeka yöntemlerini pratik problemlerin çözümünde kullanabilme  becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri. Yapay zeka kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemleri. Lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması. Meta-sezgisel algoritmalar. Yapay sinir ağlarına giriş. Oyun Problemleri. Prolog programlama dili, bilgi temsili ve mantıksal çıkarsama..
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)    Yapay zeka alanındaki temel yöntemler hakkında bilgi. 1 1,2,3 A,C
2)    Yapay zeka alanındaki temel yöntemleri kullanarak pratik problemleri formule etme ve çözme becerisi. 2 1,2,3 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
     
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Temel Kavramlar, Yapay Zeka tarihi ve felsefesi Ders Kitabı
2 Zeki Ajanlar Ders Kitabı
3 Yapay Zeka ile Problem Çözme ve Arama Algoritmalarına Giriş Ders Kitabı
4 Problem Bilgisi Kullanmayan Arama Algoritmaları Ders Kitabı
5 Sezgisel Arama Ders Kitabı
6 Oyun Problemleri Ders Kitabı
7 Üst-Sezgisel Arama Yöntemleri Ders Kitabı
8 Yapay Sinir Ağları Ders Kitabı
9 Bilgi Tabanlı Ajanlar Ders Kitabı
10 Birinci Dereceden Mantık Ders Kitabı
11 Birinci Dereceden Mantıkta Çıkarsama Ders Kitabı
12 Prolog Programlama Dili ve Mantıksal Programlama Ders Kitabı
13 Prolog Programlama Dili ve Mantıksal Programlama Ders Kitabı
14 Olasılık Tabanlı Çıkarsama Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Artificial Intelligence: A Modern Approach. Stuart Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, Second Edition
Diğer Kaynaklar
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 4 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X  
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.     X      
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.     X      
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.     X      
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. X          
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.   X        
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 4 15 60
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.28
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOBİL SİSTEMLERDE UYGULAMA GELİŞTİRME CSE476 7 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE 212 YAZILIM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Tacha Serif
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel mobil altyapıları ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve modern mobil uygulama tasarlama, geliştirme araçları kullanarak gerçekleme yöntemleri konularında bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrencilere mobil sistemlere giriş, mobil işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları, mobil ağlar ve iletişim altyapıları (GSM, CDMA, 3G/WCDMA/UMTS), kısa mesafe iletişim teknolojileri (Bluetooth, WiFi), mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri (Android-Java, iOS-Swift), mobil uygulama yayınlama ve dağıtma konuları sunulmaktadır.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mobil sistemler ve mobil altyapıları konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme.   1,6 1,2 A,C,D
2) Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında mobil uygulama (Hiyerarşi dizaynı, sınıflar ve metodlar) tasarlayabilme ve gerçekleyebilme.. 3,4,6 1,2,3 B,C,D
3) Mobil ve hareketli cihazlar (cep telefonu, tablet) için çok yönlü iletişim kurulabilen interaktif yazılım geliştirme konularında bilgi ve gerçekleme kabiliyeti.. 1,4,6 1,2,3 A,C
4) Mobil sistemler üzerine yazılım geliştirmek amacıyla gerekli olan güncel teknolojiler konusunda bilgi ve etkin bir şekilde kullanabilme kabiliyeti. 4,6 1,2,3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 MOBİL BİLŞİM VE TEKNOLOJİLERE GİRİŞ Ders Kitabı
2 MOBİL SİSTEM TASARIMI VE BAĞLAM FARKINDALIK Ders Kitabı
3 ANDROID İŞLETİM SİSTEMİNE GİRİŞ Ders Kitabı
4 DDMS VE INTENTLER Ders Kitabı
5 WEB SERVİSLER VE WEB SERVİSLERE ERİŞİM Ders Kitabı
6 VERİ KALICILIĞI VE DOSYA G/Ç Ders Kitabı
7 ANDROID ÜZERİNDEN SMS, AĞ VE INTERNETE ERİŞİM Ders Kitabı
8 BLUETOOTH VE ALGILAYICILAR Ders Kitabı
9 LOKASYON BAZLI SERVİSLER Ders Kitabı
10 ARA SINAV Ders Kitabı
11 SWIFT PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ Ders Kitabı
12 SWIFT: XCODE PLAYGROUND ÖRNEKLERİ Ders Kitabı
13 SWIFT: GRAFİK ARAYÜZ ELEMANLARI Ders Kitabı
14 SWIFT: SWIFT İLE BASİT AĞ İLETİŞİMİ Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar INTERNET & WORLD WIDE WEB HOW TO PROGRAM, BY P. DEITEL (3RD EDITION) PROGRAMMING THE WORLD WIDE WEB, BY ROBERT W. SEBESTA (5TH EDITION)
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ödev 5 50
Dönem Projesi 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Ödev 5 5 30
Proje 1 30 30
Final 1 1.5 1.5
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5
       
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAL GERÇEKLİĞE GİRİŞ CSE484 7 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Ayşe Küçükyılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında dokunsal sistemlere ağırlık verilmek üzere sanal gerçeklik ile ilgili farklı konulardan bahsedilmektedir. Ders, öğrencilerin dokunsal destekli sanal gerçeklik simülasyon ve uygulamaları geliştirmelerini amaçlamaktadır. İşlenen teorik konular arasında 3B sanal ortamlar, dokunsal ve görsel imge oluşturma, dokunsal arayüzler, bükülebilir ve sert cisimler ile dokunsal etkileşim ve dokunmanın psikofiziği yer alacaktır. Ders süresince öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamaları ile ilgili temel bilgiler edinmenin yanı sıra, farklı grafik ve dokunsal etkleşim kütüphaneleri ile uygulama yapma fırsatı bulacaklardır.
Dersin İçeriği Sanal gerçeklik sistemlerinin temelleri, geometrik modelleme, dönüşümler, grafik ve dokunsal imge oluşturma, Uzamsal gösterimler ve dönüşümler, sanal gerçeklik sistemlerinin değerlendirilmesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel sanal gerçeklik kavramları konusunda bilgi. 1,2,3,4 1,2 A,C
Unity3D ile 3 boyutlu sanal dünyada uygulama geliştirme 1,2,3,4 1,3 D
Google Cardboard, haptic cihazlar ya da derinlik sensörleri ile bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirme deneyimi 1,2,3,4 3 D
Kullanıcı çalışmaları ile geliştirilen sistemin değerlendirilmesi becerisi 5 1,2,4 A, D
Son teknolojiler ve sanal gerçekliğin etik ve toplumsal etkileri konusunda tartışma kanalıyla bilgilendirilme 11 1,2 A, C
Grup çalışması yetileri 6 3 D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D:Proje
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders gereksinimleri ve konular. Sanal gerçekliğin tanımı ve tarihi Ek kaynaklar LaValle Ch.1
2 Sanal gerçeklik teknolojileri: Algılayıcılar, görüntü cihazları, alternatif-dünya üreteci, insan duyuları, algı, sanal gerçeklik uygulamaları Ek kaynaklar LaValle Ch.2
3 3 boyut kavramı Hearn & Baker Ch.9
4 Uzamsal tanımlar ve dönüşümler: Açı-aks gösterimi; quaternionlar; 3B dönüşümler LaValle Ch.3 Hearn & Baker Ch.11
5 Homojen dönüşümler; ekran dönüşümleri LaValle Ch.3 Hearn & Baker Ch.11
6 Perspektif dönüşümler; bakış koordinatı dönüşümleri LaValle Ch.3 Hearn & Baker Ch.12
7 Vize  
8 Grafik imge oluşturma; ışın izleme; gölgeleme; yönlü yansıma dağılım fonksiyonları (BRDF); tarama; barisentrik koordinatlar Hearn & Baker Ch.14
9 Dokunsal imge oluşturma Ek kaynaklar
10 Katı cisim dinamiği, çarpışmalar ve dokunsal sistemlerle etkileşim Hearn & Baker Ch.16
11 3B kullanıcı arayüzleri Hearn & Baker Ch.8
12 Sanal gerçeklik sistemlerinin değerlendirilmesi Ek kaynaklar
13 Proje sunumları -
14 Proje sunumları -
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı LaValle, Steven M. Virtual Reality. To be published by Cambridge University Press. [http://vr.cs.uiuc.edu/vrbookbig.pdf]   Hearn, Donald, M. Pauline Baker, and Bjarne Stroustrup. Computer Graphics with OpenGL, 3/E. Prentice-Hall, 2003. APA
Diğer Kaynaklar Ming Lin and Miguel Otaduy. Haptic Rendering. A K Peters, 2008.
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste kullanılan tüm materyal COADSYS ders sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
Ödevler Verilen ödevler COADSYS ders sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
Sınavlar Sınavlar ve örnek çözümler COADSYS ders sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Programlama ödevleri 4 20
Ders içi tartışma ve katılım 1 10
Proje ve grup içi değerlendirme 1 35
Vize 1 15
Final Sınavı 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   20
Yıl içinin Başarıya Oranı   80
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (sınav haftası hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Proje 1 48 45
Ödev 4 3 12
Vize 1 2 2
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.04
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İMAJ İŞLEME VE ÖRÜNTÜ TANIMA CSE487 7 3  + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri ES224 SİNYALLER VE SİSTEMLER
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Dionysis Goularas
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı The aim of this course is to provide students with knowledge and abilities to understand Image processing techniques and a first introduction to pattern recognition.
Dersin İçeriği The objective of this course is to provide the fundamental concepts on digital image processing. Visual perception, image representation, image enhancement in spatial and frequency domain, image restoration, color image processing, image compression and finally, pattern recognition are the fields that will be covered during this course. At the end of this course, the student will be able to understand how digital images are treated and will acquire a basic knowledge of image processing.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ability to use theoretical and applied information in order to understand and implement basic algorithms of image processing. 1 1,2,3 A,C,D
2) Ability to identify, formulate, and solve problems related with the recognition of objects in a image. 2 1,2,3 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
   
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Introduction – Fields of Digital Image Processing Ders Kitabı
2 Elements of Visual Perception – The human eye Ders Kitabı
3 Intensity Tranformation functions. Histogram Processing. Ders Kitabı
4 Spatial filtering I.  Smoothing, Shapring, Edge detection. Ders Kitabı
5 Spatial filtering II.  Smoothing, Shapring, Edge detection. Ders Kitabı
6 Filtering in the frequency domain I. Ders Kitabı
7 Filtering in the frequency domain II. Ders Kitabı
8 Image Restoration and Reconstruction Ders Kitabı
9 ARA SINAV Ders Kitabı
10 Color Image Processing I Ders Kitabı
11 Color Image Processing II Ders Kitabı
12 Image Compression Ders Kitabı
13 Image Segmentation Ders Kitabı
14 Object Recognition Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu  Raphael C. Gonzalez Richard E. Woods, Digital Image Processing, Third Edition Prentice Hall 2008
Diğer Kaynaklar Anil K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall, 1989
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
                 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 3 17
Proje 1 33
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.      
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.            
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 3 8 24
Proje 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Internet Teknolojileri CSE315 6 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Tacha Serif
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin modern ve güncel İnternet geliştime teknolojilerini kullanarak kullanıcı ve sunucu taraflı yazılım geliştirme konularında bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında İnternet çekirdek yapılarının – HTTP, DNS, TCP ve Web sunucu IP – neler oldugu ve ne şekilde hizmet verdiği detaylandırılır. Bunlara bağlı olarak detaylı bir şekilde kullanıcı ve sunucu taraflı teknolojiler (HTML 4.0 ve 5.0, CSS, Dinamik HTML, Formlar, Javascript, Java Applets, Perl, XML, PHP ASP, JSP, veritabanları ve web servisler) ile Internet uygulama geliştirmeye giriş yapılır
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İnternet teknolojileri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme  için uygulayabilme.   1,6 1,2 A,C,D
2) Hem kullanıcı hem de sunucu tarafında için İnternet yazılımlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 3,4,6 1,2,3 B,C,D
3) Gereksinimlere uygun şekilde gelişim bileşenlerinin neler olabileceğinin tespit edebilme, test edebilme, kullananılabilme ve karşılaştırabilme. Bu alandaki kullanılmayan eski teknolojiler hakkında bilgi 1,6 1,2,3 A,C
4) Programlama dilleri tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme. 4,6 1,2,3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 İNTERNET TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Ders Kitabı
2 XHTML: TEMEL HTML KONSEPLER Ders Kitabı
3 XHTML: ÇERÇEVELER & FORMLAR Ders Kitabı
4 PEŞPELEME STİL SAYFALARI Ders Kitabı
5 JAVASCRİPT: GLOBAL FONKSİYONLAR Ders Kitabı
6 JAVASCRIPT: ÇEREZLER Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 GENİŞLETİLEBİLİR İŞARETLEME DİLİ (XML) Ders Kitabı
9 VERİTABANLARINA GİRİŞ VE mySQL Ders Kitabı
10 PHP: DİZGİ İŞLEME VE RASYONEL İFADELER Ders Kitabı
11 PHP: FORM İŞLEME VE İŞ MANTIĞI Ders Kitabı
12 HTML 5 KONSEP VE ÖRNEKLERİ Ders Kitabı
13 AKTİF SUNUCU SAYFALARI (ASP) Ders Kitabı
14 JSP VE PERL İLE SUNUCU TARAFLI KODYAZIMI Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar INTERNET & WORLD WIDE WEB HOW TO PROGRAM, BY P. DEITEL (3RD EDITION) PROGRAMMING THE WORLD WIDE WEB, BY ROBERT W. SEBESTA (5TH EDITION)
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 6 30
Dönem Projesi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Ödev 6 4 24
Proje 1 35 35
Final 1 1.5 1.5
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.04
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖMÜLÜ SİSTEM PROGRAMLAMA CSE326 6 3+0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri -
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü  Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersi Verenler  Doç. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
Dersin Yardımcıları Abdullah Yıldız
Dersin Amacı Bu pratik ders gömülü sistem yapılarını ve gömülü sistem geliştirme/programlama/hata ayıklama tekniklerini öğretmeyi hedefler. Bir seri laboratuvar uygulamalarıyla, öğrenciler gömülü Linux sistemlerinin geliştirilmesi/programlanması/hata ayıklanması becerilerini kazanırlar.
Dersin İçeriği Gömülü sistem anatomisi. Neden gömülü Linux? Mikroişlemci esasları. Linux esasları. RS232. Terminal Emulatörleri. Çapraz-geliştirme ortamı (Yerel/Hedef compilation). Önyükleyiciler. Ağ servislerinin kurulumu. Çekirdek yükleme (SD-kart ve NFS/TFTP) Linux çekirdek konfigürasyonu/derlenmesi ve kök system. Çerçeve belleği, dokunmatik aygıtları. Gömülü grafik, gömülü grafik ortamları, Qt/Qt Embedded, Sanal çerçeve belleği. GPIO, sysfs. Gstreamer, Gstreamer boruhatları, Gstreamer TI Plug-in. Aygıt sürücülerini yükleme/çıkarma. Web sunucu kurulumu. Kablosuz ağ kurulumu. Laboratuar çalışmaları, bir dönem projesi.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mikroişlemci mimarileri, gömülü Linux, gömülü grafik konusunda yeterli bilgi birikimi.   1,2,3,4,5 1,2 A,B,C,D
2) Qt/Qt Embedded GUI, ağ, dijital multimedya uygulamaları yazabilme becerisi. 1,2,3,4,5 1,2,3 B,D
3) Gömülü Linux sistemlerinde hata ayıklayabilme/doğrulama/donanımda benzetim yapabilme yeteneği. 4,5 1,2,3 B,D
4) Gömülü Linux sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme. 4,5 1,2,3 B,D
5) Takım çalışması 6 3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 GÖMÜLÜ SİSTEM ANATOMİSİ. NEDEN LİNUX? MİKROİŞLEMCİ ESASLARI. LİNUX ESASLARI. Ders Kitabı
2 RS232. TERMİNAL EMÜLATÖRLERİ Ders Kitabı
3 ÇAPRAZ GELİTİRME ORTAMI, YERLİ/HEDEF DERLEME, YAZILIM ARAÇ ZİNCİRİ, GDB, GDBSERVER, TI DVSDK. Ders Kitabı
4 BIOS VE BOOTLOADER(ÖNYÜKLEYİCİ) KARŞILAŞTIRMASI, U-BOOT. Ders Kitabı
5 AĞ SERVİSİ KURULUMU, ÇEKİRDEK YÜKLEME (SD-CARD VE NFS/TFTP). Ders Kitabı
6 LİNUX ÇEKİRDEĞİNİN KONFİGÜRASYONU7DERLENMESİ, KÖK DOSYA SİSTEMİ. Ders Kitabı
7 ARA SINAV 1 Ders Kitabı
8 WI-FI KURULUMU. AYGIT SÜRÜCÜLERİNİ YÜKLEME/ÇIKARMA AYGIT SÜRÜCÜSÜ ESASLARI. Ders Kitabı
9 GPIO, SYSFS, DOSYA SİSTEMLERİ, ÇERÇEVE BELLEĞİ, DOKUNMATİK EKRAN AYGITLARI. Ders Kitabı
10 GÖMÜLÜ GRAFİK, PENCERE ORTAMLARI, QT/QT EMBEDDED, SANAL ÇERÇEVE BELLEK, GÖMÜLÜ GUI (GRAFİK ARA YÜZ) UYGULAMA GELİŞTİRME. Ders Kitabı
11 WEB SUNUCUSU KURULUMU. Ders Kitabı
12 SAYISAL MULTİMEDYA UYGULAMALARI. GSTREAMER/GSTREAMER BORUHATLARI, GSTREAMER TI PLUGIN. Web/açık kaynak kütüphane
13 ARA SINAV 2 Ders Kitabı
14 PROJE SUNUMLARI -
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı KARIM YAGHMOUR, “BUILDING EMBEDDED LINUX SYSTEMS,” O'REILLY
Diğer Kaynaklar CHRISTOPHER HALLINAN, “EMBEDDED LINUX PRIMER,” PRENTICE HALL OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT SERIES.
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Ödevler cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
Sınavlar cse.yeditepe.edu.tr/coadsys
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Ödev 5 5
Laboratuvar  Çalışması 10 15
Dönem Projesi 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.   X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.   X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.   X
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 5 1 5
Proje 1 45 45
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.88
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SES İŞLEME VE TANIMA CSE426 8 3 3 5
 
Ön Koşul Dersleri ES224 SİNYALLER VE SİSTEMLER
 
Dersin Dili Ingilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Dionysis Goularas
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı The aim of this course is to provide students with knowledge and abilities to understand sound signal and audio processing techniques and the principles of speech recognition.
Dersin İçeriği The objective of this course is to provide the fundamental concepts on digital image processing. Cognition of sound, Filter analysis in time and frequency domain, Cepstrum analysis, mel frequencies, speech analysis and recognition are some of the fields that will be covered during this course. At the end of this course, the student will be able to understand how audio signals are treated and will acquire a basic knowledge on this domain.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ability to use theoretical and applied information in order to understand and implement algorithms of audio processing. 1 1,2,3 A,C,D
2) Ability to identify, formulate, and solve problems related with frequency and speech analysis in an audio signal. 2 1,2,3 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
   
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Physical Sound Properties, Anatomy of the Ear Ders Kitabı
2 Cognition of Sound, Psychoacoustics Ders Kitabı
3 Masking, Audio illusions, Pitch and Pitch Strength Ders Kitabı
4 Time domain analysis, frequency domain analysis.. Ders Kitabı
5 Filters and Filter Design I Ders Kitabı
6 Filters and Filter Design II Ders Kitabı
7 Audio formats, Audio compression Ders Kitabı
8 Midterm Ders Kitabı
9 Cepstrum analysis, Mel frequencies Ders Kitabı
10 Pitch determination, text-to-speech systems Ders Kitabı
11 Audio analysis, pitch Extraction Ders Kitabı
12 Audio features extraction Ders Kitabı
13 Audio classification Ders Kitabı
14 Voice over IP Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Speech and Audio Signal Processing. Processing and Perception of Speech and Music. Ben Gold, Nelson Morgan. John Wiley & Sons. 2000
Diğer Kaynaklar Applied Speech and Audio Processing: With Matlab Examples. Ian McLoughlin. Cambridge University Press. 2007
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
                 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 3 17
Proje 1 33
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.      
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.            
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 3 8 24
Proje 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DERLEYİCİ TASARIMI CSE457 8 3+0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE 354 – Otomat Teorisi ve Biçimsel Diller
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç.Dr. Gürhan Küçük
Dersin Yardımcıları Kemal Çağrı Serdaroğlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin derleyici tasarımı ve geliştirme konularında bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere biçimsel bir dilden bir diğer biçimsel dile çeviri yapmak için kullanılan metodları açıklar. Ders, tarayıcı adımından başlayarak ayrıştırıcı tasarımı ve geliştirilmesine kadar kullanılan adımları açıklar. Ayrıca, ders anlamsal analiz ve lokal ve global derleyici optimizasyonu konularında bilgi verir. Ders sırasında, her öğrencinin lex ve yacc yazılım araçları kullanarak basit bir derleyici tasarlaması beklenir.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Derleyici adımları hakkında temel bilgi; otomat teorisi ve biçimsel diller bilgisini kullanma becerisi. 1,6 1,2,4 A,C,D
2) Derleyiciler tarayıcı modüllerini tasarım ve geliştirme becerisi. 3,4,6 1,2 B,C,D
3) Derleyiciler için vakaya uygun ayrıştırıcı stratejilerini seçme becerisi. Alternatif metodlar konusunda bilgi (yukarıdan-aşağıya veya aşağıdan-yukarıya, vb.) 1,4,6 1,2,4 A,C
4) Derleyici tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojiler konusunda bilgi ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. 4,6 1,2 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 DERLEYİCİLERE GİRİŞ Ders Kitabı, Sunum
2 TARAYICILAR I (DÜZENLİ DİLLER, SÖZCÜKSEL ÖZELLİKLER) Ders Kitabı, Sunum
3 TARAYICILAR II (RE à NFA à DFA à minDFA à GERÇEKLEME) Ders Kitabı, Sunum
4 AYRIŞTIRICILAR I (CFGs, AYRIŞTIRMA AĞACI, YUKARIDAN-AŞA. Ders Kitabı, Sunum
5 AYRIŞTIRICILAR II (ÖZYİNELEMELİ İNİŞ, TAHMİNSEL AYRIŞTIRM Ders Kitabı, Sunum
6 ARA SINAV I Ders Kitabı, Sunum
7 AYRIŞTIRICILAR III (AŞAĞIDAN-YUKARI AYRIŞTIRICILAR) Ders Kitabı, Sunum
8 AYRIŞTIRICILAR IV (KAYDIRMALI-İNDİRGEME, SLR, LR(K) AYRIŞ. Ders Kitabı, Sunum
9 BAĞLAM DUYARLI ANALİZ Ders Kitabı, Sunum
10 ARA TEMSİLLER Ders Kitabı, Sunum
11 PROSEDÜR SOYUTLAMA Ders Kitabı, Sunum
12 ARA SINAV II Ders Kitabı, Sunum
13 KOD BİÇİMİ, OPTİMİZASYONLAR I (LOKAL OPTİMİZASYONLAR) Ders Kitabı, Sunum
14 OPTİMİZASYONLAR II (GLOBAL OPTİMİZASYONLAR) Ders Kitabı, Sunum
 
KAYNAKLAR
Ders Notu A.V. AHO, M.S. LAM, R. SETHI, J.D. ULLMAN, “COMPILERS: PRINCIPLES, TECHNIQUES AND TOOLS, 2nd ED., ADDISON WESLEY, 2006. K.D. COOPER, L. TORCZON, “ENGINEERING A COMPILER”, 2nd ED., MORGAN KAUFMANN, 2012.
Diğer Kaynaklar COADSYS ÜZERİNDE SUNUM SLAYTLARI
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
         
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 62
Ödev 5 15
Dönem Projesi 1 23
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 2 1.5 3
Ödev 5 4 20
Proje 1 35 35
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.12
Dersin AKTS Kredisi     5
     
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EŞZAMANLI PROGRAMLAMA CSE472 8 3+0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri CSE 331 – İşletim Sistemleri Tasarımı
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Teknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Mustafa B. Mutluoğlu
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri, verimli eşzamanlı programlar yazabilmek ve bu süreçte karşılarına çıkabilecek sorunları çözebilmek için gerekli tekniklerle donatmaktır.
Dersin İçeriği Çok işlemparçacıklı programlama kavramları, işlemler, işlemparçacıkları, eşzamanlama, güvenlik ve canlılık problemlerini çözme, eşzamanlı veri yapıları.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İşlemler, işlemparçacıkları, çok işlemparçacıklılık kavramları ve eşzamanlama ilkeleri hakkında temel bilgi. 1 1,2 A,C
2) Eşzamanlı nesneye dayalı program yazabilme becerisi. 1,2 1,2 A,C,D
3) Eşzamanlı programlarda oluşabilecek güvenlik sorunlarını anlama, analiz etme ve çözme becerisi. 2,3 1,2 A,C,D
4) Eşzamanlı programlarda oluşabilecek canlılık sorunlarını anlama, analiz etme ve çözme becerisi. 2,3 1,2 A,C,D
5) Eşzamanlılık kütüphanelerini etkili bir şekilde kullanabilme. 4 1,2 A,C,D
6) Eşzamanlı veriyapıları tasarlayabilme ve kullanabilme becerisi. 2,3 1,2 A,C,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 Eşzamanlılık Kavramları: İşlemler ve işlemparçacıkları Ders Kitabı
2 Eşzamanlılık Kavramları: Senkronizasyon Ders Kitabı
3 Eşzamanlı Nesneye Dayalı Programlama Ders Kitabı
4 Güvenlik: Güvenli Nesneler, Sabit Nesneler Ders Kitabı
5 Güvenlik: Tam Eşzamanlanama, Kısmi Eşzamanlama Ders Kitabı
6 Canlılık: Canlılık Hataları Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 Canlılık: Eşzamanlamayı Kaldırma veya Dağıtma Ders Kitabı
9 Java Eşzamanlama Pakedi: Executor, Thread Pool Ders Kitabı
10 Java Eşzamanlama Pakedi: Queue, Concurrent Collections Ders Kitabı
11 Eşzamanlı Veri Yapıları Ders Kitabı
12 Eşzamanlı Veri Yapıları Ders Kitabı
13 ARA SINAV II Ders Kitabı
14 Eşzamanlı Veri Yapıları Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar Concurrent Programming in Java, Doug Lea
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 60
Ödev 5 25
Dönem Projesi 1 15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.   X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.            
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 2 1,5 3
Ödev 5 3 15
Proje 1 30 30
Final 1 1,5 1,5
Toplam İş Yükü     127,5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,1
Dersin AKTS Kredisi     5
       
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR GRAFİĞİ CSE483 8 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri
 
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Esin Onbaşıoğlu
Dersin Yardımcıları İsa Güney
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere bilgisayar grafiğinin teorisi ve uygulaması konularında giriş düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bilgisayar grafiğinin temel konuları, matematik ilkeleri, algoritmalar ve veri yapılarını kapsar.  Uygulamalar, konuların pratik yönleri konusunda beceri kazandırır.
Dersin İçeriği Bilgisayar grafiğinin uygulama alanları, çizgi ve eğri çizimi, çokgen çizimi, çokgen boyama, dönüşümler (öteleme, döndürme, ölçekleme, yansıma, kaydırma), 2-D bakış, çizgi kırpma, çokgen kırpma, 3-D bakış, paralel ve perspektif projeksiyon, 3D kırpma, görünür yüzey algılama, aydınlatma, çokgen gerçekleme, ışın izleme, OpenGL.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilgisayar grafiği konusunda bilgi birikimi (çizim, dönüşümler, bakış, aydınlatma, gerçekleme).   1 1 A
2) Bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, bilgisayar grafiği yazılımlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme becerisi.   1,4 1,4 A,C
4) Bilgisayar grafiği ortamlarını tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli modern araç ve teknikleri bulma, seçme ve kullanma becerisi.   1,4 1,4 A,C
5) Bireysel ve disipliniçi takımlarda etkili çalışma becerisi. 6 4 A,C
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 GİRİŞ (Bilgisayar grafiği donanımı, uygulama alanları) Ders Kitabı
2 Çizgi ve eğri çizimi Ders Kitabı
3 Çokgen çizimi, çokgen boyama Ders Kitabı
4 2D dönüşümler (öteleme, döndürme, ölçekleme, yansıma, kaydırma) Ders Kitabı
5 3D dönüşümler Ders Kitabı
6 2D bakış Ders Kitabı
7 ARA SINAV Ders Kitabı
8 3D bakış (paralel projeksiyon) Ders Kitabı
9 3D bakış (perspektif projeksiyon) Ders Kitabı
10 3D kırpma, görünür yüzey algılama Ders Kitabı
11 aydınlatma Ders Kitabı
12 çokgen gerçekleme Ders Kitabı
13 çokgen gerçekleme Ders Kitabı
14 ışın izleme Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu D. Hearn, M.P. Baker, “Computer Graphics with OpenGL”, Pearson
Diğer Kaynaklar F.S. Hill, “Computer Graphics using OpenGL”, Prentice-Hall J.D. Foley, A. van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes, R.L. Phillips, “Introduction to Computer Graphic”, Addison-Wesley
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 46
Ödev 6 54
Laboratuvar  Çalışması    
Dönem Projesi    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. x    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. x  
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.   x        
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.   X        
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.   x        
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.     X      
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. X          
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X          
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 6 7 42
Proje      
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.0
Dersin AKTS Kredisi     5
                                             
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ CSE489 8 3 + 0 3 5
 
Ön Koşul Dersleri
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Yrd. Doç.Dr. Tacha Serif
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin insan bilgisayar etkileşimi tekniklerinin kişi ve kurumların gerçek hayat tasarım ve kullanılabilirlik sorunlarını çözmesini nasıl sağladığı konusunda bilgi sahibi olmasını ve bu tür sorunların çözüm yöntemleri konusunda becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciler bu disiplinler arası alanın temel sac ayaklarını yanı insanı ve makinanın sınırlarını tanımaktadırlar. Buna bağlı olarak bu sınırları göz önünde bulundurarak geliştirilecek olan bilgisayar sistemlerinde ne tür kuralların takip edilmesi gerektiği ve hangi model ve örneklerin kullanılması gerektiği konularında beceri sahibi yapılmaktadırlar. Son olarak, tasarlanmış olan sistemlerin kullanılabilirlik ve kullanım kolaylığını ölçme değerlendirme yöntem ve metodları uygulamalı olarak değerlendirilir.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İnternet teknolojileri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme  için uygulayabilme.   1,6 1,2 A,C,D
2) Hem kullanıcı hem de sunucu tarafında için İnternet yazılımlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme. 3,4,6 1,2,3 B,C,D
3) Gereksinimlere uygun şekilde gelişim bileşenlerinin neler olabileceğinin tespit edebilme, test edebilme, kullanılabilme ve karşılaştırabilme. Bu alandaki kullanılmayan eski teknolojiler hakkında bilgi 1,6 1,2,3 A,C
4) Programlama dilleri tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme. 4,6 1,2,3 B,D
 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNE (İBE) GİRİŞ Ders Kitabı
2 İNSAN VE BİGİSAYAR Ders Kitabı
3 ETKİLEŞİMLİ SİSTEMLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ Ders Kitabı
4 ETKİLEŞİM NEDİR Ders Kitabı
5 TASARI İŞLEMLERİ Ders Kitabı
6 ETKİLEŞİM TASARI TEMELLERİ Ders Kitabı
7 ARA SINAV I Ders Kitabı
8 TASARIM KURALLARI Ders Kitabı
9 YAYGIN TASARIM Ders Kitabı
10 KAVRAMSAL MODELLER Ders Kitabı
11 YAZILIM SÜRECİNDE İBE Ders Kitabı
12 İBE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Ders Kitabı
13 İŞBİRLİĞİ VE SOSYAL MEDYA KATILIMI Ders Kitabı
14 YAYGIN BİLİŞİM VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK Ders Kitabı
 
KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları:  http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages Lab malzemesi: http://cse.yeditepe.edu.tr/v2/en/academic/course-pages
Diğer Kaynaklar HUMAN COMPUTER INTERACTION, BY A. DIX, J. FINLAY, G. D. ABOWD, R. BEALE (3RD EDITION) ISBN: 978-0130461094
 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Ödevler http://cse.yeditepe.edu.tr/coadsys/
Sınavlar
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 6 30
Dönem Projesi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.   X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.    
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,  belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.   X
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.            
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.         X  
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.            
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.            
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.            
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.            
       
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Ödev 6 4 24
Proje 1 35 35
Final 1 1.5 1.5
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.04
Dersin AKTS Kredisi     5
   

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/akademik/bologna/lisans/