Çizge Boyama ve Çizgeyi Kümeli Boyama Problemlerinin Stokastik Lokal Arama ve Çok Hedefli Evrimsel Algoritmalar ile Çözülmesi

Destekli Araştırma Projesi (TÜBİTAK, No: 110E187)
Yıl: 2011-2013 Proje Ekibi: Emin Erkan Korkmaz (ekorkmaz [at] cse.yeditepe.edu.tr), Çağrı Yeşil, Uğur Bayındır.  

Projenin amacı NP-Zor kümesinde yer alan çizge boyama ve çizgeyi kümeli boyama problemlerinin verimli bir biçimde çözülmesidir. Problemlerin çözümü için Benzetilmiş Tavlama, Tabu mekanizması, Geri Dönüş Algoritmaları ve Tepe Tırmanma operatörleri farklı şekillerde entegre edilerek, hibrid bir yaklaşım oluşturulmaktadır. Öte yandan çok-hedefli Evrimsel Algoritmalar da problemlerin çözümü için kullanılacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek hibrid lokal arama yöntemi ile çok hedefli evrimsel yaklaşımın performansları bu iki problem üzerinde karşılaştırılacaktır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/arastirma/projelerden-ornekler/destekli-arastirma-projeleri/cizge-boyama-ve-cizgeyi-kumeli-boyama-problemlerinin-stokastik-lokal-arama-ve-cok-hedefli-evrimsel-algoritmalar-ile-cozulmesi/