Çokluortam Duyarga Ağlarında Ses Transferi

Destekli Araştırma Projesi (Turkcell)
Yıl: 2011-2012 Proje Ekibi: Şebnem Baydere (sbaydere [at] cse.yeditepe.edu.tr), Okan Türkeş.  

Çokluortam verileri bir görüntüyü veya sesi işlenebilir veriye dönüştürerek, bilgi özütlemeyle ilgili herhangi bir uygulama için çok yönlülük sağlar. Yaygın içerik biçimlerinin Kablosuz Duyarga Ağlar’da (KDA) kullanılmasıyla birlikte Kablosuz Çokluortam Duyarga Ağlar (KCDA) dönemi başlamıştır. Ancak bu ağlarda duyarga düğümleri verinin çoklu özelliklerini işleyecek kaynağa sahip değildir. Ses kodlama teknikleri bir KDA’nın kayıplı doğasında belli bir oranda korunması gereken içerik geçerliliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bunun yanısıra, yığınsal verinin kotarılması işlem ve trafik işlem yükü bakımından önemli bir meseledir. Bir ses sinyalinin temel ayırıcı özellikleri makul bir kalitenin sağlanması için ağın özellikleriyle uzlaştırılmalıdır. Bu çalışma KDCA’larda ses kodlaması ve iletimini veri ve ağ niteliklerine göre analiz etmektedir. KDCA’lar için var olan teknikler kapsamlı incelenerek ve sistem kısıtlarının gölgesinde yoğun veri dağıtımı için gereklilikler göz önüne alınarak birçok katkıda bulunulmuştur: Önceliğe dayanan bir veri kodlama sistemi birkaç hata iyileştirme yöntemiyle birlikte sunulmuştur. Bu sistemde, parçalara ayrılmış olan verilerin dayanıklı dağıtımını ele alan bir ses iletim çercevesi (S˙IC) sunulmuştur. Bir ses havuzu kullanılarak ve birçok ağ özelliğine bağlı olarak gerçek bir test ortamında geniş yelpazede deneyler yapılmıştır. Veri kalitesi ve ağ yetenekleri arasındaki makul ödünleşimi ölçmek için bir simulasyon tasarlanmıştır. Belli bir algılanabilirliğe eşlenebilen nesnel bir iletim derecelendirme faktörünün tadil edilmiş bir uyarlamasıyla deneyler değerlendirilmiştir. Bu özellikleri sayesinde S˙IC, KDCA uygulamaları icin umut verici bir kalite değerlendirmesi önermektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/arastirma/projelerden-ornekler/destekli-arastirma-projeleri/cokluortam-duyarga-aglarinda-ses-transferi/