E-SeMA: Tasarsız Ağlarda SeMA Servis Keşfi Mimarisinin Omurga Olarak Sensör Ağlarda Kullanılması

Destekli Araştırma Projesi (TÜBİTAK)
Yıl: 2003 Proje Ekibi: Şebnem Baydere (sbaydere [at] cse.yeditepe.edu.tr), Mesut Ali Ergin.  

Bu proje iki aşamalı yürütülmüştür. Birinci aşamasında, sabit altyapısı bulunmayan bir ortamda ağ hizmetlerine erişim için servis tanımlı yeni bir ağ mimarisinde omurga görevi  üstlenen SEMA protokol yığını linux işletim sistemi üzerinde gerçeklenerek uygulama geliştirme ortamının üst katmanı oluşturulmuştur. Bu  protokol yığını sadece bir veri bağı protokolünün mevcut olması olması koşulu altında (örneğin, IEEE 802.11), telsiz yerel alan ağı aygıtlarının ağ ortamında sunulan hizmetleri keşfini ve onları  kullanabilmesini sağlamaktadır. Bunun paralelinde iki aşama olarak,  bu mimarinin, genel amaçlı gözlem uygulamaları için sensörler üzerinde tasarsız ağaç ağlar oluşturmak için omurga olarak kullanılması hedeflenmiştir. Sensör ağları, algılama, haberleşme ve işlem gücüne sahip olan binlerce küçük sensörün iş birliği yaparak bir olayı, nesneyi algılamaları fikrine dayanan yeni bir konsepttir. Uzaktan algılamaya yönelik geleneksel sensörler ile yeni konsept arasında farklardan doğan önemli avantajlar vardır. Bu çalışmada, servis erişimine ve dinamik sensör topolojisi yapılandırılmasına destek veren, servis bilinçli omurga ağ, SeMA servislerinin, sensör ağ sorgulamasında kullanılması için tasarlanan protokol yığını TUBITAK proje desteği ile alınmış olan Berkeley MICAII ve MICADOT Sensor konakları üzerinde TinyOS işletim sisteminde gerçeklenmiştir. Servis bilgisi, gözlemsel uygulamadan, hareketli istemci uygulamasına geçirilmiş ve hareketli istemci uygulaması da erişilebilen sensörler üzerinden sorgulara cevap toplama işlevini üstlenmiştir. Amaçlanan sorgu, topoloji yapılandırılması esnasında sensör ağ içerisinde dağıtılmıştır. Ağdaki sensörlerin sorgu cevaplarını kök düğüme geçirebilmek için kullandıkları paket yönlendirme protokolünün başarım değerlendirmesi, bağlantısallık, kapsanan alan sayısı ve uzun süreli güvenilirlik açısından gerçeklenmiştir. Ayrıca, sensör ağ protokollerinin gerçek ortamlarında denenmesinin yanında ölçeklenebilirliği TOSSİM Simulatörü üzerinde test edilmiştir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/arastirma/projelerden-ornekler/destekli-arastirma-projeleri/e-sema-tasarsiz-aglarda-sema-servis-kesfi-mimarisinin-omurga-olarak-sensor-aglarda-kullanilmasi/