ORYANTAL: Ormanların İzlenmesinde ve Yangın Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulmasında Kablosuz Duyarga Ağların Kullanılması

Destekli Araştırma Projesi (TÜBİTAK)
Yıl: 2006-2009 Proje Ekibi: Şebnem Baydere (sbaydere [at] cse.yeditepe.edu.tr), Gürhan Küçük (gkucuk [at] cse.yeditepe.edu.tr), Bilgin Koşucu, Kerem Irgan.  

Bu projenin temel amacı orman yangınlarının erken tespit edilmesinde kablosuz duyarga ağ tabanlı bir sistemin alt ünitelerinin tasarımı ve gerçek ortamda deneysel başarımının ölçülmesidir.  Hedeflenen sistem, kendi kendini konfigüre edebilen, hata toleranslı, ölçeklenebilir, uzun yaşam süreli ve yangınları hızlı bir şekilde tespit edecek dağıtık bir sistemdir. Deneysel çalışmalarla kurulan sistemin güvenilirliği, gerçek çevre koşullarının (ormanda bitki dokusunun sıklığı, yamaç etkisi, vb.) sistemin performansı ve çalışması üzerindeki etkisi, sistemin ölçeklenebilirliği, yangın çıkış noktasının tespit kesinliği, yangın alarmının merkeze ortalama/en iyi/en kötü ulaşma hızları, sistemin hata toleransı ve yaşam süresi gibi konuların araştırılarak sistemin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  Teorik ve deneysel sonuçlar, kablosuz duyarga ağların orman yangınlarının erken tespitinde kullanılabilecek etkin bir teknoloji olduğunu göstermiştir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/arastirma/projelerden-ornekler/destekli-arastirma-projeleri/oryantal-ormanlarin-izlenmesinde-ve-yangin-erken-uyari-sisteminin-olusturulmasinda-kablosuz-duyarga-aglarin-kullanilmasi/