SeMA: Telsiz Yerel Alan Ağlarında Sunulan Servislerin Keşfini Sağlayan Bir Mimari Önerisi

Destekli Araştırma Projesi (TÜBİTAK)
Yıl: 2002 Proje Ekibi: Şebnem Baydere (sbaydere [at] cse.yeditepe.edu.tr), Mesut Ali Ergin.  

Kendi kendini örgütleyen gezgin tasarsız ağlar, sabit ağ altyapısı bulunmayan ortamlarda telsiz iletişim düzeneği kullanarak geçici olarak kendi aralarında servis ağı oluşturan konaklardan oluşur. Donanımsal özellikleri ve yetenekleri geniş bir izgede yeralan telsiz yerel alan ağı aygıtları üzerinde koşturulmaya elverişli, uygulamaya yönelik bir protokol yığını eksikliği bulunmaktadır. Bu proje, sabit altyapısı bulunmayan bir ortamda ağ hizmetlerine erişim için servis tanımlı yeni bir ağ mimarisi önerisinin başarım değerlendirmesini içermektedir. Bu amaçla  servis bulmaya yönelik SeMA protokol yığınının simulasyonu ve oluşturulacak olan uygulama geliştirme ortamında denenmesi hedeflenmiştir. Bu protokol yığınının kullanımı ile, sadece bir veri bağı protokolünün mevcut olması koşulu altında (örneğin, IEEE 802.11), telsiz yerel alan ağı aygıtlarının ağ ortamında sunulan hizmetleri keşfini ve onları  kullanabilmesi sağlanmaktadır. SeMA birbirleriyle etkileşim içersinde bulunan üç ayrı katmandan oluşmaktadır. Yüksek gezginlikli dinamik bir ortamda genel amaçlı ağ hizmetlerine erişmek için ağ protokolünün üzerinde uygulama seviyesinde ayrı bir servis ağı protokolü içermemektedir. Oluşturulan geçici ağın yaşam süresi istemci ile sunucu arasındaki etkileşim süresi olarak belirlenmiştir. Projede  sabit bilgisayar ağları üzerinde kullanılan ağ, ulaşım, oturum ve sunum protokollerine göre daha az karmaşık, uygulamaların doğrudan kullanabileceği, kolay kodlanabilen bir ağ protokolü geliştirilmiştir. Önerilen protokol, telsiz ağ kaynakları üzerinde, yönlendirme denetim paketleri kullanmadan ve yerel hizmet tablolarından yardım alarak daha az yayın tipi trafik yaratmaktadır. Uygulamaların farklı hizmet kalitesi ihtiyaçlarına yönelik, etkileşimsiz hizmetlere erişim sağlayan iletişim ilkelleri sağlanmıştır. Ağ üzerindeki hizmetlerin seçilebilmesi ve tanımlanabilmesi amacıyla geliştirilmiş betimsel bir isimlendirme yöntemi kullanılmıştır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/arastirma/projelerden-ornekler/destekli-arastirma-projeleri/sema-telsiz-yerel-alan-aglarinda-sunulan-servislerin-kesfini-saglayan-bir-mimari-onerisi/