Multiplayer Augmented Reality Chess Game on Mobile Devices

Öğrenci Projesi
Yıl: 2012

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/arastirma/projelerden-ornekler/ogrenci-projeleri/multiplayer-augmented-reality-chess-game-on-mobile-devices/