«

»

Add-Drop Tarihleri

 

Ders kayıtlarının add-drop tari̇hi̇ sonunda tamamen bi̇ti̇ri̇lmi̇ş olmasi gerekmektedi̇r.
Bunun dışında aşağıdaki̇ şartları taşıyan ders kayıt di̇lekçeleri̇ni̇z 20-21-22 eylül 2017 tari̇hleri̇nde 09:00-17:00
saatleri̇ arasında kabul edi̇lecekti̇r.Bu tari̇hten sonra veri̇lecek olan ders kayıt di̇lekçeleri̇ni̇z i̇şleme alınamayacaktir.

Hangi̇ durumlarda dilekçe verebilirim ?

· Yandal/çap öğrenci̇si̇yi̇m. ön koşul nedeni̇yle OBS’de ders seçi̇mi̇ yapamıyorum?
· Mali̇ i̇şlerde sorun yaşadım. OBS’den kayıt yapamadım.
· Yatay geçi̇ş yaptım. OBS’de kayıt yapamadım.
· Staj dersi̇ aldım. kredi̇si̇z olduğundan başka ders eklemek i̇sti̇yorum.
· Yaz aylarında staj yaptım. staj dersi̇ni̇ eklemek i̇sti̇yorum.
· “FF” dersleri̇m çakıştı. başka ders almak i̇sti̇yorum.
*** bu durumlardaki̇ ders kayit di̇lekçeleri̇ni̇z fakülte yöneti̇m kurulu tarafindan değerlendi̇rmeye alinarak olumlu/olumsuz sonuçlari i̇lan edi̇lecekti̇r.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/duyurular-ve-haberler/2017/add-drop-tarihleri/