Eğitim Hedeflerimiz

Mezunlarımız,

 • Araştırma, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip, teknik olarak nitelikli mühendisler olmalıdır
 • Hem yazılım hem donanım alanlarında yetkinlik göstermelidir
 • Sorumluluk alabilmeli ve profesyonellik bilincine sahip olmalıdır.
 

Bu hedeflere ulaşabilmek için Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenmektedir.

 • Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ve de bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine ve de bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine ve de bireysel çalışma becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmalıdırlar.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine varmalı; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmalıdırlar.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdırlar.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip olmalıdırlar.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgiye ve de bilgisayar mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olmalıdırlar.
 • Olasılık ve ayrık matematik gibi, bilgisayar donanım/yazılım tasarlama konularında temel teşkil edecek temel matematik bilgisine sahip olmalıdırlar.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/genel-bilgi/egitim-hedeflerimiz/