«

»

MAVİ-ÇİP: Eşzamanlı Çoklu İş-Parçacıklı İşlemcilerde Veriyolu Özkaynaklarının Dinamik Ölçeklenmesi Yoluyla Enerji Tasarrufu

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cse.yeditepe.edu.tr/promotion/mavi-cip-eszamanli-coklu-is-parcacikli-islemcilerde-veriyolu-ozkaynaklarinin-dinamik-olceklenmesi-yoluyla-enerji-tasarrufu/