Bildiri Çağrısı

Konferansta sunulacak bildiriler, teknik bildiriler ve deneyim bildirileri olarak iki grupta düşünülebilir. Teknik bildiriler özgün araştırma ve uygulama çalışmalarını içermelidir. Deneyim bildirileri ise yazılım mimarisi araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım ürününün geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları kapsamalıdır. Deneyim bildirilerinde yazılım mimarisi hakkında deneyimlerin temelindeki motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir.
Konular
Konular, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir

Yazılım Mimarilerinin Modellenmesi
• Görsel modelleme
• Belirtim dilleri
• Çerçeveler ve desenler
• Belgeleme
• İlgiye yönelik modelleme

Yazılım Mimarisi Tasarımı Süreci
• Mimari gereksinimleri analizi
• Mimari tasarımında alan analizi
• Mimari uygulama seçenekleri

Yazılım Mimarilerinin Çözümleme ve Değerlendirilmesi
• Yazılım mimarisi evrimi
• Yazılım mimarileri değerlendirilmesi
• Mimari kalite parametrelerinin belirtilmesi ve ölçülmesi
• Yazılım mimarileri için nitelik modelleri
• Yazılım mimarilerinin benzetimi

Endüstri Uygulamaları ve Deneyimler
• Uygulamada yazılım mimarileri
• Yazılım mimarisi eğitiminde deneyimler
• Mimari merkezli yazılım geliştirme ve proje yönetimi

Bileşen ve Platform Mimarileri
• Model güdümlü mimariler
• Nesneye yönelik uygulama çerçeveleri
• Arayüz yönelimli geliştirme
• Servis yönelimli geliştirme

Araçlar
• Tasarım modellemesi araçları
• Yöntem destek araçları
• Değerlendirme araçları
Yeniden Kullanım
• Yazılım bileşenleri ve yeniden kullanım
• Yazılım ürün hattı mimarileri
• Alan mühendisliği
• Uygulama mühendisliği

Yeni Teknolojiler
Nesnelerin interneti ve yazılım mimari tasarımı
Blok Zinciri (Blockchain) yazılım mimari tasarımı
Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve yazılım mimarileri
Bağlı Veri mimarileri (Linked Data architectures)
Büyük veri mimarileri (Big Data Architectures)
Paralel Hesaplama (Parallel Computing) ve yazılım mimarileri