Konuşmacı: Doç. Dr. Hasan Sözer, Özyeğin Üniversitesi

Başlık:
Tersine Mühendislik ile PL/SQL Programlarında Yazılım Mimari Tasarımının Elde Edilmesi
Özet:
Büyük ve karmaşık yazılım sistemlerinin kolay anlaşılabilmeleri ve idame edilebilmeleri için mimari tasarımları önem teşkil etmektedir. Ancak bu sistemlerin mimari tasarımlarına ilişkin dokümanlar mevcut veya güncel olmayabilir. Bir sistemin mimari seviyedeki organizasyonunu tersine mühendislik ile kaynak kodundan üretmek üzere kümele teknikleri kullanılagelmiştir. Bu teknikler yazılım modülleri arasındaki bağımlılıkları dikkate alarak bir gruplama önermektedir; ancak, tüm programlar için maalesef doğrudan uygulanamamaktadır. Modüller birbirlerine farklı sebeplerle bağımlı olabilirler. Örneğin, PL/SQL programlarında yer alan modüller, aynı veritabanı tablolarına eriştiklerinden ötürü birbirlerine oldukça bağımlı olan ayrık prosedürler içerebilirler. Bu seminerde, modüller arasındaki birden fazla ve farklı tipte bağımlılıkları dikkate alarak sistemlerin mimari tasarımını elde etmek üzere önerilen bir yaklaşım anlatılmaktadır. Bu yaklaşımda, öncelikle her bir bağımlılık türüne göre ayrı bir kümeleme gerçekleştirilmektedir.  Ardından, elde edilen kümeleme sonuçları bir araya getirilerek nihai gruplamalar elde edilmektedir. Önerilen yaklaşım telekomünikasyon alanında kullanılmakta olan büyük ölçekli yazılım sistemleri üzerine uygulanmıştır ve elde edilen sonuçların doğruluğu yazılım mimarları tarafından teyit edilmiştir.