Konuşmacı: Doç. Dr. Tolga Ovatman, İstanbul Teknik Üniversitesi

Başlık: 

Gerçek Zaman Sistemlerinin Model Sınama ile Doğrulanması

Özet: 
Gerçek zaman sistemleri çoğu zaman kritik gereksinimlere sahip olan ve yüksek doğrulukla çalışması beklenen yazılım bileşenleri içermektedir. Bu nedenle gerçek zaman sistemlerinde kullanılan yazılımların biçimsel yöntemlerle modellenerek model sınama gibi yüksek kesinlik sağlayan yöntemlerle doğrulanması sıklıkla uygulanan bir yaklaşımdır. 
Bu oturumda, gerçek zamanlı modelleme yöntemlerinden biri olan zamanlı otomatlar ve zamanlı sistem gereksinimlerinin belirtimine imkan sağlayan CTL belirtim dili gözden geçirilerek gerçek zamanlı sistemlerin model sınaması üzerine bir genel bakış sunulacaktır. 
Oturumda, model sınama sürecinin temel özellikleri, bu kapsamda kullanılan temel yöntemler ve model sınama sürecinde karşılaşılan durum uzayı patlaması problemi tartışılacaktır. Sonrasında, literatürde sıklıkla kullanılan UPPAAL model sınama aracı ile örnekler sunularak diğer model sınama araçları ve kullanım alanları üzerine bilgiler verilecek, model sınama alanında güncel çalışmalar ve farklı uygulama alanları incelenecektir.