Multi-Paradigm Modelling of Cyber-Physical Systems
Prof. Dr. Hans Vangheluwe
University of Antwerp, Belgium, Department of Mathematics and Computer Science

 

The networking of multi-physics (mechanical, electical, hydraulic, biochemical, …) with computational systems
(control systems, signal processing, logical inferencing, planning, …) processes, interacting with often uncertain environments, with human actors, in a socio-economic context, leads to so-called Cyber-Physical Systems (CPS).
The CPS that are engineered today are reaching a hitherto unseen level of complexity.

To date, no unifying theory nor systematic design methods, techniques and tools exist for such systems.
Individual (mechanical, electrical, network or software) engineering disciplines only offer partial solutions.

Multi-paradigm Modelling (MPM) proposes to model every part and aspect of such complex systems explicitly,
at the most appropriate level(s) of abstraction, using the most appropriate modelling formalism(s).
This includes the explicit modelling of the often complex engineering workflows.

Modular modelling language engineering, including model transformation, and the study of modelling language semantics, are used to realize MPM. MPM is seen as an effective answer to the challenges of designing CPS.

This presentation introduces a vision of complex CPS, in particular in the context of Industry 4.0.
The causes of complexity of such systems and some of the challenges of their collaborative development are introduced, as well as possible multi-paradigm modelling solutions such as (in-)consistency management and co-simulation.

 

Biography

Hans Vangheluwe is a Professor in the Antwerp Systems and Software Modelling (AnSyMo) group within the Department of Mathematics and Computer Science at the University of Antwerp in Belgium, where he is a founding member of the NEXOR Consortium on Cyber-Physical Systems (CPS). He is an Adjunct Professor in the School of Computer Science at McGill University, Montreal, Canada. AnSyMo is a Core Research Lab of Flanders Make, the strategic research centre for the Flemish manufacturing industry. He heads the Modelling, Simulation and Design Lab (MSDL), distributed over the University of Antwerp and McGill. In a variety of projects, often with industrial partners, he develops and applies the model-based theory and techniques of Multi-Paradigm Modelling (MPM) in application domains as diverse as bio-actived sludge waste-water treatment plant design and optimization and safe automotive software.
He is the chair of the EU COST Action IC1404 “Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems” (MPM4CPS).

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) İçin Mikro-servis Mimarisinin Önemi

Dr. Semih ÇetinYönetici Ortak, Cybersoft

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA), dijital dönüşüm kapsamında hızla hayatımıza girmeye başladı. Özellikle günlük ve tekrar eden süreçlerin insanlar yerine bilişim sistemleri tarafından gerçekleştirilmesi; “beyaz yaka” ve “mavi yaka” terimlerinin yanına “metal yaka” teriminin de eklenmesini sağladı. Böylelikle iş dünyasının “verim” ve “ürün – hizmet kalitesi” artışı ihtiyacının karşılanabileceği yeni bir sistematik yaklaşım ortaya çıkmış oldu.

RPA kavramının iş dünyasına bu tür etkin katkılar sağlayabilmesi için dijitalleşme kapsamında süreçlerin otomatize edilmesi gerekmektedir. Süreçlerin otomizasyonu ise birçok teknik problemin çözümünü beraberinde gerektirmektedir. Birbirinden bağımsız süreçlerin tasarlanması, süreçlerin tanımsal olarak geliştirilebilmesi, süreçlerin büyük verilerle parametrik entegrasyonu, farklı organizasyonlardaki süreçlerin eklemsiz (seamless) bütünleştirilmesi, tüm süreçlerin yönetişimi (process governance) bu temel problemlere örnek gösterilebilir.

Bu tür karmaşık problemlerin çözülmesi konunuyu sadece “süreç” ekseninden ele alarak, etkin sonuçlara ulaştıramaz. Bunun yanı sıra bu süreçlerin modellendiği, simüle edildiği, çalıştırıldığı, yönetildiği ve iyileştirildiği bilişim ortamlarında da ciddi “mimari tasarımların” kullanılması kaçınılmazdır. Mimari açıdan konuya yaklaşıldığında ise birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanabilen ve yönetilen servisler ile süreçlerin etkin bütünleşimi özel bir önem taşımaktadır. İşte bu noktada özellikle yeni nesil servis tasarımı için endüstrinin hızla benimsediği “mikro-servis modeli” oldukça yardımcı olabilmektedir.

Bu konuşma kapsamında RPA kavramı kısaca açıklanacak, RPA yaklaşımının önündeki teknik problemler anlatılacak, “mikro-servis modeli” kısaca özetlenecek ve RPA yaklaşımının önündeki engellerin aşılmasında “mikro-servis modeli”nin katkıları izleyicilerle detaylı olarak paylaşılacaktır.

Biyografi

1968 doğumludur. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Kariyerinin başlangıcında yazılım mühendisi, proje yönetcisi, ArGe Direktörü gibi görevlerde bulunmuştur. 1995 yılında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Şirketini iki ortağıyla birlikte kurmuştur. Ülkemizin en büyük bilişim sistemi olan VEDOP’un mimarı olan Cybersoft, Haziran 2003 tarihinde Washington DC’de gerçekleştirilen törenle “Bilişim Oskarı” olarak da bilinen Bilgi Teknolojileri alanında dünyanın en prestijli ödülünü ülkemize getirmiştir.

Akademik çalışmalarına da devam etmekte olan Dr. Çetin, üniversitelerde lisansüstü dersler ve inovasyon seminerleri vermekte ve lisansüstü tez çalışmaları yönetmektedir. Aynı zamanda “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)” üyesidir. Ulusal ve uluslararası konferans ile seçkin dergilerde sayısı 40’ı aşkın bilimsel yayına imza atmıştır. “ODTÜ Teknoloji Yatırımcıları Derneği” aktif üyesidir ve 2012 yılında ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından “Teknokent Şirketleri Yılın Girişimcisi” seçilmiştir.